Del denne histore, vælg din platform!

Taler I den samme agile dialekt i jeres organisation – ellers misforstår I måske hinanden og hvad det er, I gerne vil have ud af jeres agile forandring?

Lyt med i dette afsnit, hvor vi sammen med Daniel Frøkiær, udforsker ”The Agile Fluency Model”. Modellen kan hjælpe med at få nogle helt centrale dialoger om, hvad I ønsker at få ud af jeres agile transformation og samtidig lære jer, at styre uden om de mange spørgsmål om, hvordan Scrum, Scrum@Scale eller Spotify skal fungere i jeres organisation.

Agile fluency model

Der er 4 centrale zoner i modellen:

  • Focusing – her tilbyder modellen benefits i forhold til transparens, arbejde i teams og forretningsværdier. Hvd er agile basis funktioner. Hvordan arbejder teams optimalt sammen og hvad er kerne metrikker.
  • Team skills – de tekniske kompetencer, at levere løbende og ’at will’. At opnå fluency, er et teamarbejde som skal gøres muligt fra organisationsniveau. Hvordan bliver vi mere effektive, og er det målet?
  • Opimizing – et organisatorisk strukturskifte, lean teknikker og design thinking. Hvad vil brugerne have >< Hvilken værdi, hvilke behov skal vi løse?
  • Strengthening – et skifte i organisatorisk kultur. Fremtiden for agile teams. Sådan forstå teams helheden.

Sådan bruges the agile fluency model:

  • Hvad kan vi gøre for at komme blive mere fluent: Hvordan kommer vi fra ’hvordan gør vi’ til ’hvad er det vi vil opnå’?
  • Hvad mangler vi: Hvordan får man gang i dialog med ledelsen?
  • Opnå dialog omkring ønsket om agile: For meget snak og for lidt handling?

Find den fornuftige dialog om investeringen i at flytte fra det I gør i dag, til en mere optimal model.

Teams i organisationer

Vil du vide mere om teams i agile organisationer? Så læs blandt andet vores blog indlæg ’Faste teams eller flydende teams’ 

👉Find podcasten i din favorit podcast-app eller på ugilic.dk/podcast

👉Link op med dagens gæst her og dine værter på Linkedin:

– Stefan Lenskjold Grønbek – www.linkedin.com/in/lenskjold/

– Daniel Frøkiær – linkedin.com/in/daniel-eika-frøkiær-58736b17

Leave A Comment