Trivsel og psykologisk tryghed

Oplever du udfordringer med dit agile teams trivsel og leverance? Er der et højt konfliktniveau, eller måske endnu værre, en usund harmoni… Er frustrationen i teamet høj? Er der mangel på ejerskab og engagement for opgaver? Eller er der ‘tomgang’ og megen snak uden handling?

Hvorfor sætte fokus på trivsel og psykologisk tryghed?

Mangel på trivsel i et team kan komme til udtryk på mange måder. Fælles for dem alle er, at det skaber et usundt arbejdsmiljø og reducerer energien, motivationen og produktiviteten. Det er derfor essentielt, at der tages fat om problemet så tidligt som muligt, så uønsket adfærd (eller opsigelser) undgås.

Ved at sætte ind tidligt – og inddrage teamet i både problemidentifikationen og -løsningen, kan den uønskede adfærd ‘omdirigeres’ til konstruktiv adfærd.

Et forløb omkring teamudvikling, tager ofte udgangspunkt i, at etablere et fælles tillidsfuldt og trygt fundament. Der arbejdes med feedbackkultur i gruppen, så der ryddes op i ‘ikke italesatte’ konflikter/ødelæggende adfærd og der gives redskaber til, at gruppen efterfølgende selv kan håndtere konflikter.

Vi dykker ned i den enkeltes og teamets kompetencer og potentialer. Vi skaber fælles forståelse for, at sammen kan vi en hel del mere, end hvis vi agerer som enkelt individer. Med andre ord: bevidsthed om teamets kollektive intelligens. Det er her, man oplever, at 2+2 giver 5.

Vi sammensætter et forløb for jeres team(s) , så det passer til netop de udfordringer, det enkelte team oplever. Vi måler teamets trivsel før og efter og identificerer udfordringer og forventninger til forløbet i tæt dialog med lederen (og evt. teamet).

Ofte strækker et forløb sig over et par måneder og er en vekselvirkning mellem teamdage, observation, 1:1-sessioner med teamet og lederen, aktiviteter og ny adfærd, der skal øves, implementeres og evalueres. I oplever kun effekten, hvis den nye adfærd bliver en naturlig del af hverdagen.

Team-udviklingsforløbet er bygget op efter vores teamudviklingsmodel:

Ugilics teamudviklingsmodel

Elementer i teamudvikling

Psykologisk tryghed

Her er fokus at skabe fundamentet for tryg og tillidsfuld dialog i teamet. Gruppen får indsigt i, hvad ‘ingredienserne’ til et velfungerende, trygt og tillidsfuldt team er. Dette er ofte baseline for et hvert teamudviklingsforløb.

Kulturen i teamet

Hvad vil det sige, at være et team og arbejde sammen som et team; hvilke dynamikker er på spil, hvordan påvirker individet teamet og teamet individet. Der identificeres fælles mål som team/gruppe – hvorfor er vi sammen, hvad vil vi sammen, hvordan er vi sammen. Her trænes kommunikationsformen og feedback kulturen i teamet.

Kollektiv intelligens I

Bevidsthed om egne og andres individuelle kompetencer og potentiale, både faglige og personlige, de synlige og mindre synlige. Her opnås indsigt i teamets mange facetter og den samlede intelligens. Her er fokus på den enkelte, på styrken og bidraget til gruppen. Her er tale om såvel selvindsigt som anerkendelse af hinandens forskellighed og vigtigheden af denne.

Kollektiv Intelligens II

Vi fokuserer på dynamikken mellem individets og gruppens potentiale, hvordan rykker vi os hver især og som team. Hvad er vores udviklingspotentiale, og hvad er den enkeltes barrierer for, at vi kan lykkes som team? Vigtigheden af, at man ‘læner sig ind’ og tager ansvar – hvad kan man ændre, hvad kan man påvirke, og hvad er et vilkår?

1:1 med teamet

Vi adresserer den enkeltes udfordringer og effekten på såvel team som individ. Feedback-træning og sparring med det enkelte team-medlem.

1:1 med leder

Feedback til lederen om teamets trivsel, konkrete input og værktøjer, som kan bruges i hverdagen. Dialogen vil fokusere på, hvordan du som leder påvirker teamet og omvendt. Og hvordan du med din adfærd, kan hjælpe teamets udvikling på vej.

Agil transformation

Vi hjælper jer med at introducere Agile sikkert og pragmatisk, så kunderne mærker en positiv effekt. ante, ac fermentum orci mattis et.

Leadership Coaching

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile coaching

Vi hjælper jer med at få de Agile værdier og principper til at skabe værdi for jer, i jeres kontekst.

Kurser & træning

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile Coach uddannelse

Vi uddanner jeres interne agile coaches så de kan guide og drive jeres agile transformation videre.

Agile roller

I får øjeblikkeligt erfarne og sikre hænder til at varetage kritiske agile roller og løfte de omkringværende.

Kontakt os

Jeg hedder Brian Søgaard og jeg kan svare på dine spørgsmål omkring vores ydelser, som du kan læse om ovenfor. Udfyld nedenstående formular, så vender jeg tilbage til dig snarest.