Del denne histore, vælg din platform!

I den kommende tid vil de fleste teams der arbejder Agilt formentligt komme til at gennemføre deres Daily Scrums online.

Herunder er mine 12 bedste tips til teams der skal lave Virtuelle Daily Scrum:

1. Plan for de næste 24 timer
Husk at formålet med Daily Scrum er at lave en plan for de næste 24 timer.

2. Solotale
Hold fokus på at der ikke går diskussions- eller solution-mode i snakken. Det er Solo-taler.
Hvis det er uforståeligt hvad der bliver sagt er det ok at bede om uddybning. Men fokus – specielt når det er virtuelt – at det ikke bliver en laaaaang snak.

3. Forudsigelig start rækkefølge
Da vi ikke har en fysisk rækkefølge at gå udfra, og da deltagerlisten – afhængig af video-konferencesystem opfører sig forskelliget – er det vigtigt at have forudsigelighed i rækkefølgen.

Alfabetisk række følge er nemmest at starte med. Kunne senere blive erstattet af rækkefølge for alder, højde eller skonummer – hvis der skal gå morskab i den. Dog gerne så man har en idé om hvornår det er min tur.

4. Struktur i hvad vi fortæller
Det kan være en god idé at holde en vis ensartet struktur i hvad hver enkelt deltager siger. Man kan gøre det på mange måder. Med mine mange års erfaringer mener jeg stadig at den mest effektive struktur at starte ud med er at svare på de 3 spørgsmål:

  • Siden Sidst: Hvordan har jeg siden sidst forsøgt at sikre at vi når vores mål?
  • Indtil næste gang: Hvordan vil jeg indtil næste gang forsøge at sikre at vi når vores mål
  • Hjælp / Udfordringer: Har jeg identificeret noget der kan/vil forsinke eller hindre os i at vi når vores (sprint) mål og hvor kan jeg bruge hjælp til at fjerne udfordringer

5. Optionelt 4. Spørgsmål: Det Bedste Siden Sidst.
Specielt når vi er “væk” fra hinanden og vi ikke længere mødes ved kaffe-automaten er det vigtigt at vedligeholde relationerne imellem om. Een måde er at dele hvad er det bedste jeg har oplevet siden sidst – og det kan være både fra det arbejdsrelaterede men også gerne fra de private gøremål og oplevelser.

6. Giv stafetten videre
Sig navnet på den næste – der skal tale – når du er færdig.

7. Styrk relationerne
Brug video hvis det er muligt – det giver så meget mere nærhed. Det er ok at man kan se hvor du lever.

8. Fjern baggrundsstøj
Sæt mute on som default og afbryd den når du vil sige noget (tastatur genveje: CTRL-D i Hangout og Mellemrumstasten i Zoom).

9. Afhængigheder.
Næsten alle forsinkelser skyldes manglende fokus på afhængigheder internt i teamet eller udad til. Prøv om du kan nævne overfor de andre hvem du er afhængig af eller hvem der er afhængig af dig.

10. Start til tiden
Undgå at spilde tiden ved at vente på at alle dukker op. Bed evt. alle om at være der 2 min. før start. Og start til tiden. Det skaber oftest meget hurtigt en kultur, hvor der er fokus på ikke at spilde hinandens tid (“…jeg skulle lige hente kaffe…”). I kan også vælge at starte 5 min. før tid – og bruge tiden frem til officiel start på “tvungen socialisering”.

11. Er der andet?
Når vi har fokuseret på solo-taler, er det vigtigt at spørge ind til om der er andet der skal deles med de andre.

12. Ha’ det sjovt!
Det er vigtigt at vi har det sjovt når vi går på arbejde. Det nedsætter stressen og gør os langt mere produktive og effektive. Daily Scrum – også online – er ingen undtagelse.

Skulle du have kommentarer eller yderligere tips til at få det daglige Scrum til at fungere bedst online, må du meget gerne skrive dem herunder.

Og vil du have yderligere inspiration, så kig også gerne på Martins 5 råd til jer der nu skal samarbejde hjemmefra.

Leave A Comment