Del denne histore, vælg din platform!

En god ven af huset, Agile Coach Per Christian Møller, gæster i denne uge Ugilics blog med følgende indlæg:

Hver dag kyler vi om os med begrebet MVP (Minimum Viable Product) og det er lidt synd, for i 95% af tilfældene bliver begrebet brugt forkert! I hvert fald i forhold til den oprindelige betydning.

Maximum amount of validated learning about customers with the least amount of effort

Ovenstående definition er den mest generaliserede formulering af MVP og den de fleste i Startup-kulturen refererer til når de taler om MVP. Men oprindelsen går tilbage til omkring 2000, hvor Frank Robinson begyndte at bruge begrebet som et element i produktudvikling sideløbende med at teste løsninger på kunder, primært for at mindske risikoen for at produktet fejler. Se eventuelt beskrivelsen på http://www.syncdev.com/minimum-viable-product/, hvor sammenhængen mellem risiko og ROI skitseres i relation til MVP.

Det er først da Eric Ries begynder at anvende MVP i “The Lean Startup”, at begrebet får sin udbredelse. Eric Ries anvender MVP i sin Build-Measure-Learn cyklus, som er et vigtigt element i enhver startup. Den grundlæggende tanke bag MVP, som Eric Ries, Frank Robinson, Steve Blank og mange andre er enige i, er at få læring fra kunders interaktion med produktet så hurtigt som muligt. Det betyder: find den ene feature i dit produkt, som kunden skal elske for at købe dit produkt, og få den feature testet af på en lille, fokuseret, selektiv skare af kunder. Er præmissen for dit produkt ikke det kunden vil have, skal du ikke bruge tid på det! Byg det essentielle – mål på dine kunders respons – få valideret læring.

Som Eric Ries beskriver i “The Lean Startup” og senest i ”The Startup Way”, kan du skabe og teste din MVP på mange måder. Ofte vil den bedste MVP, som er skabt med mindst mulige indsats, være fuldkommen håndbåren og vil have meget lidt at gøre med den vision, som entreprenøren sidder med. Det er netop denne øvelse som er svær, for når du forestiller dig visionen for dit produkt, så er det jo selvsagt smukt og komplet, af høj kvalitet, stabilt, cross-platform osv. Men hvis du sidder med en god ide, uden en krone på lommen, så er det bare ikke muligt at nå derhen. Kan du derimod bevise, at der er kunder der er villige til at betale for dit produkt, så er det pludseligt også lettere at finde penge til at skabe din vision – selv ud fra en tidlig, umoden, forhastet og ikke færdig løsning.

As you consider building your own minimum viable product, let this simple rule suffice: remove any feature, process, or effort that does not contribute directly to the learning you seek.
– Eric Ries

Og så er det vi kommer til hvad der sker når MVP som begreb bliver misbrugt i større organisationer. For hvad er det der sker når du har penge nok? Hvad er det der sker når du eller dit team får visionen udstukket fra ledelsen? Jo, du får svært ved at holde dig til essensen af MVP, nemlig at skabe valideret læring fra et ufærdigt produkt, som skal passe ind i en allerede eksisterende portefølje af produkter. Du har jo penge nok til at producere hele eller en stor del af visionen. Du har sikkert også en forudindtaget forventning, fra dem der har fået ideen, om at visionen skaber værdi for kunderne. Så nu skal den jo “bare” laves og gerne hurtigst muligt. For ikke at tale om det brand eller image organisationen allerede har og ikke vil skade, med produkter der ikke er færdige.

Så det du og dit team står med er ikke en MVP, men nærmere en IKKE VALIDERET MINIMUMSLØSNING. Og det er nok nærmere den betydning man tillægger MVP i en større organisation, netop en minimumsløsning. Første leverance af den fulde løsning, som vel og mærke allerede er defineret, estimeret og planlagt til den sidste kodelinje.

Så hvad kan du gøre hvis du står i den situation og desuden mener at en mere farbar vej ville være at få valideret læring?

  • Find frem til hvad der er essensen af det produkt du vil skabe.
  • Udfordr dig selv: hvis du død og pine skulle teste dit produkt på en kunde i næste uge, hvordan skulle den test så foregå?
  • Brug ordene Valideret Læring igen og igen. Overfor dit team, dine forbindelser og din ledelse.
  • Læs “The Lean Startup”. Her finder du masser af gode og skæve eksempler på hvordan en MVP kan se ud.
  • Sørg for at koble Valideret Læring til ROI og minimering af risiko. Det er som regel en kobling de fleste sponsorer kan forstå.
  • Søg hjælp og få inspiration. Gammel vane er svær at bryde, men jeg ved af erfaring, at klassiske organisationer godt kan inspireres til at adoptere et MVP mindset.

/Per Christian Møller

One Comment

  1. Anders Mølløw Jensen 13. november 2018 at 11:07

    Super at få præciseret, og så kan jeg kan godt li’ The Sharpe Ratio (Return on Investment vs. Risk) fra den linkede artikel

Leave A Comment