Del denne histore, vælg din platform!

I 1944 udgav Office of Strategic Services (der senere blev til CIA) en hemmelig manuel til hvordan sympatisører, der arbejdede i lande under besættelsesmagtens kontrol, kunne svække deres land ved at sænke produktiviteten. Guiden blev i 2008 de-klassificeret, og har siden gjort sit indtog i ledelseslitteraturen, f.eks. i Aaron Dignans bog Brave New Work.

Men hvad har en 75 år gammel sabotagemanual med moderne organisationer at gøre? Som CIA selv skriver på deres hjemmeside, så er nogle af instrukserne stadig overraskende relevante i dag. I dette indlæg vil jeg gennemgå mine favoritter på baggrund af egne oplevelser og observationer, og så kan du jo selv afgøre om du kan genkende sabotageadfærden fra din organisation.

Generelle instrukser:

 • Insister på at alle beslutninger skal træffes via det formelle hierarki.
 • Bring irrelevante emner op så ofte som muligt.
 • Referer tilbage til beslutninger truffet på tidligere møder, og forsøg at genåbne diskussionen.
 • Stil spørgsmålstegn ved om gruppen har mandat til at træffe beslutninger, eller den i stedet skal eskalerede til en højere instans.
 • Hold “taler”. Tal så ofte og længe som muligt, og illustrer dine “pointer” med et par ”anekdoter”.

Instrukser til ledere:

 • Følg alle regler og regulativer til punkt og prikke.
 • Komplicer processerne, og øg antallet af nødvendige godkendelser for tildeling af opgaver.
 • Insister på perfektion, også i mindre vigtige opgaver.
 • Giv mangelfulde og vildledende instruktion ved oplæring af nye medarbejdere.
 • Tildel altid de mindst vigtige opgaver først ved fordeling af arbejdet.
 • Sænk moralen og produktiviteten ved at være venlig overfor ineffektive medarbejdere. Giv dem f.eks. forfremmelser de ikke fortjener.

Instrukser til medarbejdere:

 • Udfør dit arbejde mangelfuldt, og skyd skylden på dårlige værktøjer, maskiner eller andet udstyr.
 • Spred rygter der skaber usikkerhed, men lyder plausible.
 • Skab så mange afbrydelser af arbejdet som muligt.
 • Del aldrig dine kompetencer eller erfaringer med en ny eller mindre dygtig kollega.

Tid til et opgør med sabotørerne

Det er let at trække på smilebåndet over en 75 år gammel sabotagemanual for kontornussere, men det er også skræmmende, hvor præcist den beskrivelser adfærd vi oplever i det daglige.

Er det så ikke på høje tid at tage et opgør med denne adfærd? Næste gang du oplever sabotage i din organisation, kan du overveje at dele dette indlæg eller den originale manual med sabotøren. Er du leder, bør du også overveje hvordan du kan optimere rammebetingelserne for medarbejderne, så sabotage minimeres eller helt elimineres.

Har du andre eksempler på sabotage på arbejdspladsen eller en kommentar til ovenstående, så tøv ikke med at bruge kommentarfeltet herunder.

Image credit: CIA

Leave A Comment