Inspiration2020-06-21T10:51:02+02:00

Inspiration

  • Hvem designer stisystemet i jeres organisation?

    Da Walt Disney skabte Disneyland, indhegnede han ikke græsplænerne, før han så, hvor folk gik. De hyppigst anvendte stier blev efterfølgende omdannet til fortove. Den samme taktik har man anvendt på bl.a. Michigan State universitetet (topbilledet). I stede på forhånd at forsøgersøge at f0rudsige, hvor eleverne vil gå mest, har man lænet sig tilbage og ventet på, at stierne ville opstå af sig selv. Herefter har man understøttet de studerendes adfærd ved at brolægge stierne. Omvendt findes der også tonsvis af eksempler på, at man forsøger at styre, hvor folk går. Nedenstående billede er fra en skole, hvor et hegn er rejst for at blokere en veltrafikeret sti. Den gamle sti består, og en ny sti opstår (Foto via u/zorflax). Hvem designer jeres agile stier? Hvis vi anvender stierne som metafor for organisatorisk udvikling, sætter lederne i din organisation så hegn op for at kontrollere udviklingen eller observerer og understøtter de den? Det er efterhånden bredt anerkendt, at der ikke er én rigtig måde at transformere en organisation på. Rejsen skal designes indefra-ud, af organisationen og for organisationen. En one-size-fits-all tilgang, hvor centrale beslutningstagere anlægger alle stier, kan nemt føre til suboptimale resultater, som i eksemplet med hegnet herover. [...]

A Culture of Collaboration is Born at the Top

By |februar 11th, 2019|Categories: Blog|Tags: |

A lot of the organizations I’m helping adopt Agile are looking to increase collaboration across the organization. Business and IT people need to work closely together to shorten feedback loops and drive down time-to-market of new productions and solutions. The world is just too complex to solve the problems [...]

CIA: Sådan saboterer du din arbejdsplads!

By |maj 6th, 2019|Categories: Blog|Tags: |

I 1944 udgav Office of Strategic Services (der senere blev til CIA) en hemmelig manuel til hvordan sympatisører, der arbejdede i lande under besættelsesmagtens kontrol, kunne svække deres land ved at sænke produktiviteten. Guiden blev i 2008 de-klassificeret, og har siden gjort sit indtog i ledelseslitteraturen, f.eks. i Aaron [...]