Kulturen i teamet

Skab de rette rammer for et velfungerende, dynamisk og ærligt team. Flyt hinanden og organisationen og tag sammen et fælles ejerskab for opgaverne.

Hiv en dag ud af kalenderen, rul ærmerne op og kast jer over arbejdet med kultur i teamet.

Hvorfor? Fordi en god og sund kultur i et team er lig øget trivsel, øget engagement, øget deltagelse. Kultur i et team handler om måden vi kommunikerer med hinanden på, både den verbale og nonverbale kommunikation og vigtigheden af feedback – hvor vi går lidt dybere end ‘hvor var det et godt oplæg, du gav’.

Styrk teamets adfærd og den enkeltes udvikling

Det handler om at etablere fælles mål og værdier, at skabe en klar fælles forståelse for, hvad det er, teamet er sat i verden for – hvad er bidraget til organisationen.

Dagens forløb

Dagen tager primært afsæt i konkrete aktiviteter, hvor teamet arbejde med områder, der er direkte relateret til deres hverdag, og de udfordringer, der er med kulturen i deres team. I løbet af dagen vil vi arbejde med:

Vores ydelser – her sættes øvrige ydelser ind

Agil transformation

Vi hjælper jer med at introducere Agile sikkert og pragmatisk, så kunderne mærker en positiv effekt. ante, ac fermentum orci mattis et.

Leadership Coaching

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile coaching

Vi hjælper jer med at få de Agile værdier og principper til at skabe værdi for jer, i jeres kontekst.

Kurser & træning

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile Coach uddannelse

Vi uddanner jeres interne agile coaches så de kan guide og drive jeres agile transformation videre.

Agile roller

I får øjeblikkeligt erfarne og sikre hænder til at varetage kritiske agile roller og løfte de omkringværende.