Moduler i Ugilics kompetenceudvikling af agile coaches

Her får du et overblik over de mange forskellige moduler, der kan indgå i et træningsforløb for jeres agile coaches. Når vi sammensætter et træningsforløb, gør vi det ud fra dialog med jer og indsigt i jeres kontekst. Det vil sige vi ikke ukritisk kopierer andre organisationers valg. Som inspiration kan du her få et overblik over de moduler, der kan indgå i et træningsforløb for jeres agile coaches. 

Agile rammeværker og metoder

Anvend det bedste fra agile skaleringsrammeværker

I dette modul får du et komplet overblik og indsigt i de kendte rammeværker der findes til skalering af agile. Som agil coach vil du være i stand til at kombinere det bedste fra disse rammeværker og anvende dem i din kontekst.

Udbytte af modul om agile skaleringsrammeværker

 • Forstå hvad Agile i stor skala er og hvordan det understøtter forretningsagilitet 
 • Få indsigt i de mest anvendte rammeværker (SAFe, LeSS, Spotify, S@S) 
 • Forstå og anvend teknikker der understøtter agile i stor skala
 • Værktøj til at gennemføre et agilt sundhedstjek og planlægge initiativer baseret herpå 
 • Undgå at have et enkelt rammeværk på hylden da dette begrænser rådgivningen og resultatet 

Skaleringsrammeværk: SAFe

Med dette modul får du dyb indsigt i Scaled Agile Framework (SAFe) og hvordan SAFe kan anvendes til skabe sammenhæng mellem flere teams i en organisation, samt mellem strategien og de udførende agile teams. Du vil få en grundlæggende forståelse for SAFe, hvilket gør dig i stand til at coache de forskellige roller i rammeværket samt facilitere og støtte organisationens forandringsrejse ud fra SAFe.  

Udbytte af modul med fokus på SAFe

 • Indsigt i rammeværkets udgangspunkt, principper, værdier samt stærke og mindre stærke sider 
 • Bliv i stand til at coache og rådgive de agile teams og de forskellige roller i SAFe 
 • Rådgive og coache resten af organisationen i SAFe rammeværket, værdier og principper 
 • Indsigt i typiske faldgruber og udfordringer ved SAFE samt dertilhørende løsninger  
 • Undgå at organisationen du coacher sidder fast i nogle af de mest udbredte udfordringer

Skaleringsrammeværk: Scrum @ Scale

Dette modul sætter fokus på et af de nyeste skaleringsrammeværkerScrum @ ScaleEfter modulet vil du forstå hvordan Scrum @ Scale bygger på en skaleringsfri arkitektur og hvilke muligheder/udfordringer det giver for din organisation, at tænke i disse baner. Du vil få et omfattende kendskab til rammeværket, således at du er i stand til at anvende det i din kontekst og lære andre om det.

Udbytte af modul med fokus på Scrum @ Scale

 • Bliv i stand til at coache og rådgive Scrum Teams og alle rollerne i Scrum @ Scale
 • Få indsigten til at kunne rådgive og coache resten af organisationen i Scrum @ Scale 
 • Forstå de forskellige events og bagvedliggende værdier og principper, således at du kan facilitere 
 • Forstå de mest udbredte udfordringer ved S@S samt dertilhørende løsninger for organisationer 
 • Undgå at jeres teams og organisation sidder fast i kendte udfordringer med Scrum @ Scale

Skaleringsmodel: Spotify-modellen

Dette modul går i dybden med Spotify-modellen og giver en klar forståelse af hvordan Spotify havde succes med at skabe uafhængige teams, et organisationsdesign og en kultur der for alvor satte kunderne i centrum og fokus på at levere værdi løbende. Med udgangspunkt i modellen vender vi fokus på jeres konkrete kontekst og identificerer muligheder og udfordringer. 

Udbytte af modul med fokus på Spotify-modellen

 • Indsigt i rammeværkets udgangspunkt, principper, værdier samt stærke og mindre stærke sider 
 • Dybdegående kendskab til Spotify-modellen så du kan facilitere forandringen imod et Spotify-setup  
 • Indsigt til at coache teams og de forskellige roller i rammeværket  
 • Evnen til at coache resten af organisationen i Spotify-modellen og dens værdier og principper 
 • Undgå at organisationen sidder fast i gængse misforståelser om Spotify-modellen

De-Skaleringsrammeværk: LeSS – Large Scale Scrum

Med dette modul får du indsigt i de-skaleringsrammeværket Large Scale Scrum (LeSS), hvordan LeSS adskiller sig markant fra øvrige skaleringsrammeværker og hvordan LeSS kan anvendes til skabe sammenhæng mellem flere teams i en organisation, samt mellem strategien og de udførende agile teams.  

Udbytte af modul med fokus på LeSS

 • Bliv i stand til at coache og rådgive de agile teams og de forskellige roller i LeSS 
 • Rådgive og coache resten af organisationen i LeSS rammeværket, værdier og principper
 • Forståelse for rammeværkets udgangspunkt, principper, værdier samt stærke og svage sider 
 • Indsigt i mest udbredte udfordringer ved LeSS samt dertilhørende løsninger  
 • Undgå at organisationen løber ind i de mest udbredte udfordringer 

Forstå og kombinér det bedste fra agile rammeværker

I dette modul får du et overblik og indsigt i de kendte og mindre kendte agile rammeværker med dets styrker og svagheder. Som agil coach vil du være i stand til at kombinere det bedste fra disse rammeværker og anvende dem i lige netop din kontekst.

Udbytte af modul om agile rammeværker

 • Forståelse for hvad Agile er og hvordan det kommer til udtryk i de forskellige rammeværker
 • Indsigt i udvalgte rammeværker (fx. Scrum, XP, Kanban, Scrumban, Modern Agile, Fast Agile)
 • Evnen til at udvælge det bedste fra og kombinere rammeværker til fordel for de teams du coacher
 • Udgangspunkt for at udvælge og rådgive i valg af rammeværk samt tilpasse rammeværk til kontekst
 • Undgå at have et enkelt eller få værktøjer på hylden, da dette kan begrænse rådgivningen og resultatet

Rammeværk i fokus: Scrum

Med dette modul får du en dybdegående indsigt i Scrum rammeværketDu får en grundig gennemgang af alt det formelle i rammeværket – roller, events, artefakter, principper og praktikker. Vi bevæger os også ned i alle nuancerne,  du mestrer rammeværket til fulde og med integritet kan rådgive teams i Scrum.   

Udbytte af modul med fokus på Scrum

 • Bliv i stand til at coache og rådgive Scrum Teams i Scrum ved at forstå alle facetterne i Scrum
 • Indsigten til at kunne rådgive og coache resten af organisationen i Scrum
 • Indsigt i typiske faldgruber og udfordringer ved Scrum samt dertilhørende løsninger for teams 
 • Forstå de mest udbredte udfordringer ved Scrum samt dertilhørende løsninger for organisationer 
 • Undgå at teams du coacher sidder fast i nogle af de mest udbredte udfordringer 

Metode i fokus: KANBAN

Med dette modul får du dyb indsigt i KANBAN og hvordan KANBAN kan anvendes til Softwareudvikling. Du får en grundig gennemgang af hvor KANBAN kommer fra, de grundlægger værdier og hvilke praktikker der benyttes for at KANBAN bliver et effektivt redskab i en softwareudviklingskontekst.

Udbytte af modul med fokus på KANBAN

 • Bliv i stand til at coache og rådgive Agile Teams i KANBAN ved at forstå alle tankerne bag 
 • Få dybdegående indsigt i principperne, værdierne og praktikkerne i KANBAN 
 • Forstå forskellene på KANBAN og Scrum, samt hvordan man kan kombinere disse
 • Forstå de mest udbredte udfordringer ved KANBAN, samt dertilhørende løsninger 
 • Undgå at teams du coacher misforstår rammeværket og får mindre end det optimale ud af det  

Agile coaching

Den agile coach - integritet i rollen som agil coach

At være agil coach er en kompleks rolle, der kræver et solidt fundament, grundig træning og masser praktisk erfaring. I dette modul får du en omfattende gennemgang af rollen som agil coach, der via en kombination af teori, praktik og relevante dilemmaer, sikrer at du er i stand til at implementere ny viden og nye værktøjer i din hverdag, direkte efter modulet. 

Udbytte af modul om rollen som agil coach

 • Forstå hvilke roller og positioner en agil coach har og hvilke egenskaber der er vigtige 
 • Lær hvordan du benytter forskellige coaching positioner i forskellige scenarier i dit arbejde 
 • Sikre gode rammer og forventningsafstemning for coaching og få praktisk erfaring med coaching 
 • Få indsigt i de mange facetter indenfor rollen som agil coach, samt afdækket hvor du har dine stærke sider 
 • Undgå at teams, Scrum Masters, Product Owners eller andre stakeholders er i tvivl om din rolle og hvilken værdi du skaber

 

 

Coaching som et professionelt håndværk

Coaching er et professionelt håndværkder kan hjælpe individer og teams med at opnå det, de ønsker. Det sker blandt andet ved at den enkelte/teamet tager ejerskab, selv definerer retningen og selv skaber klarhed over hvad der skal til. Det handler om at identificerer og tale om forhindringer og udfordringer samt erstatte disse med nye, motiverende alternativer. Coaching kan kort sagt flytte mennesker og teams. 

Udbytte af modul om coaching som håndværk

 • Forstå coaching som et håndværk og hvordan du bringer coaching tilbage i din rolle som agil coach 
 • Få erfaring med konkrete coachingværktøjer og spørgeteknikker du kan implementere i morgen 
 • Lær hvordan du skaber de optimale rammer for coaching-samtalen og hvordan du lytter optimalt 
 • Overblik over de forskellige coaching posititioner og hvordan de anvendes i praksis  
 • Undgå at dine 1:1 og team-coaching sessioner bliver ustrukturerede kaffe-snakke hvor du og coachee bliver i tvivl om hvilken værdi du skaber 
 • Få indblik i hvordan man kan definere succes i rollen som coach 

Coaching af agile teams ud fra deres modenhedsniveau

I dette modul får du en fundamental forståelse for hvad det kræver, og hvad det vil sige at coache teams. Efter dette modul vil du, som agil coach, være i stand til at møde teams, hvor de er, med et coaching-fundament og strategier der kan løfte dem videre til næste niveau.   

Udbytte af modul om coaching af agile teams ud fra modenhedsniveau

 • Ny indsigt i hvad det vil sige at være et agilt team, samt de dynamikker og udfordringer det medfører 
 • Komplet indsigt i din rolle og dit virke som agil coach for et eller flere teams 
 • Værktøj til at gennemføre agil modenhedsmåling med teams og identificere strategier heraf
 • Strategier og konkrete værktøjer til at coache teams på baggrund af modenhedsniveauet 
 • Undgå at et team sidder fast på samme niveau over en længere periode, uden at komme videre 

Agile Leadership Coaching: Coaching af ledere

Med dette modul opnår du et overblik over den afgørende rolle som ledere spiller, når det kommer til at skabe de rette betingelser for en succesfuld agil forandringDu vil få forståelse for lederens rolle i at skabe den rette kultur, supportere og hjælpe teams, samt fjerne udfordringer som teamet ikke selv er i stand til at adressere eller ikke har det rette mandat til at ændre på. Dvil derudover få konkrete værktøjer til brug i coachingrelationen med andre ledere.  

Udbytte af modul om agile leadership coaching

 • Omfattende indsigt i hvordan rollen som agil leder adskiller sig fra en traditionel leder 
 • Værktøjer og strategier til at skabe coachingrelation med ledere: deres forventninger og dit bidrag 
 • Forståelse for hvordan ledelsesmæssige agile principper og værdier kan bidrage til bedre resultater, og gøre din organisation i stand til at overkomme organisatoriske udfordringer i en agil forandring 
 • Etabler et solidt udgangspunkt for at coache ledere i deres rolle som agile ledere
 • Undgå at der skabes kløft mellem teams, der udvikler sig agilt, og ledere der sidder fast i traditionelle ledelsesrammer og principper

Agile Coaching: Coaching af Product Owners

Product Owners har en essentiel rolle i organisationens evne til at optimere den værdi som udviklingsteams leverer, blandt andet ved at forstå og kommunikere brugernes behov samt udviklingen på markedet. Med dette modul får du en omfattende forståelse for hvad godt Product Ownership er, hvorfor det er udfordrende for mange og hvordan du kan coache de Product Owners du arbejder sammen med til at forstå og excellere i deres rolle.  

Udbytte af modul vedrørende Coaching af Product Owners

 • Bliv i stand til at coache nye og erfarne Product Owners i deres rolle, fra flere forskellige vinkler 
 • Erfaring med konkrete teknikker og coaching-værktøjer til at arbejde med Product Owners 
 • En klar forståelse for de mest kritiske udfordringer for Product Owners og hvordan du kan hjælpe 
 • De mest udbredte PO anti-patterns og hvordan du håndterer det som coach 
 • Undgå Product Owners der er i tvivl om deres rolle, mandat og håndværk da det negativt påvirker organisationens evne til at skabe værdi for kunderne 

Agile Coaching: Coaching af Scrum Masters

Scrum Masters spiller en væsentlig rolle i forhold til organisationens agile modenhedsniveau, samt de agile teams evne til at reagere på ændringer i brugernes behovFor at kunne supportere teams og den agile forandringsrejse er det essentielt at Scrum Masters forstår deres rollemandat og det gode Scrum Masterhåndværk. Med dette modul får du indsigt i og erfaringer med, hvordan du som Agil Coach kan coache Scrum Masters til at forstå og excellere i deres rolle.

Udbytte af modul vedrørende Coaching af Scrum Masters

 • En klar forståelse for forskellene på og snitfladerne mellem Agile Coaches og Scrum Masters, så I kan etablere et godt samarbejde til fordel for organisationen
 • Bliv i stand til at coache nye og erfarne Scrum Masters i deres rolle og håndværk 
 • Få erfaring med konkrete teknikker og coaching-værktøjer til at arbejde med Scrum Masters 
 • Forståelse for de mest kritiske dilemmaer for Scrum Masters og hvordan du kan hjælpe
 • Kendte Scrum Master anti-patterns og hvordan du håndterer det som coach 
 • Undgå Scrum Masters der er i tvivl om rollen, mandatet, håndværket og hvordan de kan udvikle sig 

 

Psykologisk sikkerhed og high performance-teams

Hvordan kan det være at nogle teams performer utroligt godt, mens andre teams har svært ved at finde melodien? Hvad betyder psykologisk sikkerhed for konflikter, produktivitet og samarbejdeI dette modul får du indsigt i og forståelse for, den seneste forskning indenfor hvad der skaber team performance samt en forståelse for, hvordan du som agil coach kan være med til at skabe rammerne for psykologisk sikkerhed i de teams du arbejder med. 

Udbytte af modul om psykologisk sikkerhed og high-performance teams

 • Forstå hvad ”psykologisk sikkerhed” betyder for din rolle som agil coach  
 • Lær hvordan du etablerer psykologisk sikkerhed i et team og hvad det betyder for performance 
 • Undgå at de teams du arbejder med sidder fast i uforløste konflikter og uærlighed  
 • Få indblik i hvordan du kan skrue op for teamperformance ved at øge tryghed og tillid i teamet 

 

 

Værktøjer der øger værdiskabelse

Agil produktnedbrydning

Produktnedbrydning er et vigtigt værktøj for at kunne levere værdi inkrementelt. For at gøre teams i stand til at levere produkter inkrementelt er de nødt til at lære denne disciplin. Dette modul giver dig udgangspunkt for at kunne facilitere en produktnedbrydning fra top til tå, ved at tage udgangspunkt i en veldefineret produktnedbrydningsproces og en case. 

Udbytte af modul om Produktnedbrydning

 • Komplet overblik over en produktnedbrydningsproces fra start til slut 
 • En række produktnedbrydningsværktøjer der kan kombineres og tilpasses behovet 
 • Lær at facilitere produktnedbrydning og derefter at lære denne disciplin videre til teams 
 • Undgå at teams sidder fast i klassiske fase-opdelte kravspecifikationer 
 • Bliv i stand til at hjælpe teams og organisationen med at gå fra et stort projekt til små værdiskabende leverancer

 

 

Product Discovery / Agil Produktudvikling

Agil Produktudvikling og Product Discovery er en effektiv tilgang til at teste og bekræfte, hvorvidt det er det rigtige produkt der udvikles. Med denne metode øges innovationskraft og -hastighed mens der smidigt bygges bro mellem it og andre afdelinger i udviklingsprocessen. Dette modul giver dig en introduktion Product Discovery og innovationsprocessen samt konkrete værktøjer til agil produktudvikling, der vil gøre dig i stand til at hjælpe teams med at løse brugernes behov på den mest hensigtsmæssige måde.

Udbytte af modul om Agil Produktudvikling

 • Bliv bedre til at tilrettelægge og afvikle innovations- og produktudviklingsprocesser  
 • Lær at mestre en effektiv metode til at bringe teams fra ide til afprøvet prototype på få dage  
 • Få indsigt i en metode som fuldstændig har redefineret hvordan nye produkter bygges og lanceres 
 • Undgå teams bruger for meget tid på analyse og på at forsøge at regne tingene ud på forhånd 
 • Behersk kompleks produktudvikling og lær hvordan teams kan drage nytte af dette 

Facilitering & præsentationsteknikker som agil coach

I dette modul får du en indgående indsigt i hvordan en god facilitering bygges op, således at du straks efter kurset er i stand til at forbedre dine møder, workshops og coaching-sessioner ved at tage de praktiske værktøjer fra modulet i brug. 

Udbytte af modul om facilitering og præsentationsteknikker

 • Lær at lave et praktisk procesdesign, som er det fundamentale bag en god facilitering 
 • Få konkrete tips og tricks til at styre workshops, møder og coaching-sessioner efter form og formål 
 • Forståelse for din egen rolle som facilitator og hvordan du skal bruge gulvet 
 • Få indsigt i metodeforståelse, præsentationsteknikker, interventionsteknikker, kommunikationsstile og motivation, samt hvordan du kan bruge dette i din rolle som coach
 • Undgå at vigtige workshops og coaching-sessioner ender uden konklusion og fremdrift 

 

Test i agil udvikling

Test er en radikalt anderledes disciplin i agil udviklingsammenlignet med et traditionelt faseopdelt udviklingsforløb. De klassiske test-roller, ansvar og aktiviteter er i den grad udfordret og det kræver ofte konkret vejledning, hjælp og sparring for agile teams at gen-lære dette håndværkDette modul giver dig værktøjerne til at coache teams i, hvordan de bedst arbejder med test i et agilt setup 

Udbytte af modul med fokus på test i agil udvikling

 • Få indsigt i hvordan test i agile adskiller sig fra test i en faseopdelt udviklingsmodel – samt hvordan det påvirker teamdynamikker, samarbejde og evnen til at skabe værdi  
 • Forstå hvordan man skaber optimale rammer for at arbejde med test og kvalitetssikring i agile  
 • Erfaring med konkrete teknikker og værktøjer til at arbejde med test og hjælpe teams med test 
 • Lær hvordan testere kan være med til at sikre, at de rigtige løsninger udvikles på den rigtige måde 
 • Undgå at test bliver akilleshælen i jeres agile udviklings-setup 

Agil Porteføljestyring og hypotese-drevet udvikling

Porteføljestyring har en central, men ofte overset rolle, i agile forandringer. Med dette modul bliver du klogere på, hvordan agil porteføljestyring påvirker en moderne organisations evne til at levere værdi løbende, decentralisere beslutningskraften og skabe motiverede medarbejdere. Efter modulet vil du være i stand til at facilitere forandringen over mod en agil porteføljestyring i jeres kontekst.

Udbytte af modul om porteføljestyring og hypotese-drevet udvikling

 • Lær hvordan man bedriver agil porteføljestyring og udnytter hypotesedrevet-udvikling, så øger værdien af og motivationen i jeres agile teams 
 • Forstå hvad det betyder for forretningsagiliteten at basere sin produktudvikling på hypoteser
 • Få indsigt i de agile alternativer til styregrupper, følgegrupper, fremdriftsrapportering, detaljerede estimaterrigid risikostyring og andre elementer af traditionel governance 
 • Få eksempler på hvordan man kan arbejde med forretningsværdi uden at fastlåse scope  
 • Undgå at jeres agile teams kommer for langt fra kundens behov, og derved ikke forholder sig til hvordan kundens behov løses bedst og simplest 

Kontakt os og...

Lad os sammensætte et uddannelses- og træningsforløb for jeres agile coaches sammen – så i får et forløb der er tilpasset jeres udgangspunkt og kontekst. Det får i mest mulig værdi ud af og det bedste resultat for både agile coaches og jeres organisation.