Sidse Stausholm

Sidse Stausholm

Jeg brænder for at hjælpe virksomheder med at udvikle de bedst mulige produkter. Jeg er analytisk, kreativt tænkende, energisk, siger tingene som de er og er god til at finde løsninger, der virker. Jeg trives i komplekse miljøer, hvor strategi, empati og taktik er nødvendige virkemidler, for at skabe resultater. Facilitering af komplekse processer og coaching er mine kernekompetencer.

Erfaring
Mine kurser
CV (på vej)
Sidse Stausholm
 • Facilitator og rådgiver, brugercentreret produktudvikling

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at skabe mere værdi og gøre sig mere relevante for deres kunder. Jeg er erfaren facilitator af processer, der sætte brugeren/kunden i centrum for produktudviklingen.

Jeg er metodeskrædder. Selvom jeg har værktøjskassen fyldt med afprøvede metoder og modeller, er jeg primært pragmatiker. Jeg har erfaret, at evnen til at tilpasse og skræddersy til den enkelte situation og kontekst skaber succesen – det vigtigste er, at det virker.

Jeg kan eksempelvis hjælpe dig og din organisation, ved at…

 • Designe og facilitere processer der gør, at I hurtigt og effektivt skaber resultater, træffer svære beslutninger eller opnår enighed i en konfliktfyldt situation
 • Styrke jeres konkurrenceevne ved at bringe kunden i centrum for jeres produktudvikling
 • Skabe tryghed, ro og personlig udvikling ved at rådgive og coache ledere og nøglepersoner igennem en forandring
 • Forkorte tiden fra ide til færdigt produkt ved at kortlægge jeres processer for produktudvikling og hjælpe jer med at forbedre dem med fokus på kunde-/brugerinddragelse, løbende læring og eksperimenter
 • Sikre, at I kommer godt i gang med Design Thinking, Design Sprints, Lean UX og hypotesedrevet udvikling
 • Skabe tydelige fælles mål og retning ved hjælp af brugerindsigter og kundeforståelse
 • Minimere risikoen i udviklingen af nye produkter ved at arbejde med tidlig validering, prototyper og simple brugertest
 • Få innovationsprocesser og produktudvikling til fungere godt på tværs af faglighed, roller og forretningsområder
 • Hjælpe it og “forretningen” til at arbejde bedre sammen om udvikling, f.eks. som en del af en agil transformation eller anden organisatorisk forandring
 • Bringe produktudvikling (tilbage) i fokus hos jeres agile teams
 • Rådgive ledere og beslutningstagere om trends og udviklingen indenfor den brugercentrerede og eksperimenterende tilgang til læring, udvikling og organisering.

Erfaring

Jeg har rod i en verden med mediefolk, kreativ produktudvikling, tværfaglighed og komplekse samarbejder på tværs af meget forskelligartede fagområder, hvor alle gerne vil have ret. Det har givet mig årevis af praktisk erfaring med facilitering af komplekse processer og brugerinddragelse. Min erfaringer baserer sig dermed på at stå i midten på gulvet – og hjælpe til at nå fælles mål og samtidig gøre mange interessenter så tilfredse som muligt.

Mit spektrum er således stort, men kan groft ridses op med følgende tre cases:

Case 1: DTU / InnoMission 1 | Facilitering og procesledelse

I samarbejde med DTU forberedte og tilrettelagde jeg en proces, der skulle skabe rammen for opstarten af et InnoMission-konsortie – et samarbejde på tværs af landets universiteter og en række store virksomheder med forskellige interesser. Jeg faciliterede processen der sikrede, at de 18 deltagere på blot tre timer nåede til enighed om governancemodel, håndtering af mulige habilitetsproblemer og økonomimodel samt fik nedsat en bestyrelse. Trods tidspres, interessekonflikter og høj kompleksitet blev processen gennemført med stor tilfredshed, så DTU sidenhen er blevet en god, tilbagevendende kunde hos Ugilic.

“Vi er særdeles tilfredse med Sidses arbejde som facilitator af vores opstartsworkshop. Sidses tilgang er professionel, dybdegående og kompetent. Hun møder udfordringer med smil og overblik, autoritet og præcision. Opgaven var kompleks men blev løst fejlfrit af Sidse fra Ugilic ” — Karina Marie Søgaard, Partnership Leader, INNO-CCUS

Case 2: DR | Brugercentreret produktudvikling

Jeg tilrettelagde og faciliterede det indledende arbejde omkring udviklingen af DRs nye streamingtjeneste, DRTV. Herunder et styrket fokus på at sætte brugeren i centrum, behovsafdækning, tværfaglige processer på tværs af teknologisk udvikling, indholdsområder og publiceringsområder. Vi arbejdede med Google Design Sprint, Lean UX, prototyper og tidlig validering og tests. En proces der spillede en afgørende rolle i forståelsen af hvad et nyt DRTV skulle kunne, men ligeledes skubbede til forståelsen af at lave udviklingsarbejde med slutbrugeren i centrum og med de rigtige mennesker i rummet fra start – uanset hvor de hørte til i organisationen. Det blev et af pionerprojekterne i at arbejde mere struktureret med brugerindsigter, prototyper og tests i DR.

Case 3: Nationalmuseet | Kundetilpasset innovationsmodel

Jeg udviklede og implementerede en model for hvordan Nationalmuseet kunne professionalisere deres udviklingsarbejde samt arbejde struktureret med at forstå og tage udgangspunkt i deres brugeres behov. Samtidig skulle det forbedre kulturen blandt medarbejderne i retning af mere innovativ tænkning og brugerforståelse. Modellen tog udgangspunkt i design thinking og Google Ventures design sprint og øgede derfor også det tværfaglige samarbejde. Mit arbejde bestod desuden i skitsering af deres organisatoriske innovationsmodel med pilotsprint, kurser for ledere og nøglepersoner, undervisning og support til interne facilitatorer samt udvikling af variationer af sprint tilpasset Nationalmuseets behov.

Giver disse tre cases anledning til spørgsmål eller nysgerrighed, er du altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Kurser & certificeringer

 • Strategic Management of Innovation (HEC Paris/Coursera) | 2020

 • Strategy Implementation (Copenhagen Business School/Coursera) | 2020
 • Strategy Formulation (Copenhagen Business School/Coursera) | 2020
 • Strategic Management (Copenhagen Business School/Coursera) | 2020
 • User Experience Design Intensive (General Assembly, San Francisco) | 2017
 • Innovation Through Human Centered Design (LUMA Institute, San Francisco) | 2016
 • Foundations of Business Strategy (University of Virginia Darden School of Business/Coursera) | 2014
 • Design Thinking (Macromedia University/Iversity) | 2014
 • Critical Perspectives on Management (IE Business School/Coursera) | 2014
 • Leading Strategic Innovation in Organizations (Vanderbilt University/Coursera) | 2013
 • Gamification (University of Pennsylvania/Coursera) | 2013
 • Design thinking metoder i praksis, v. Banny Banerjee (Dansk Design Center/Stanford D School) | 2012
 • Art of Hosting: Particapatory methods training (Lunds Universitet) | 2012
 • Faciliteringsmetoder. Særligt fokus på store grupper (Lunds Universitet) | 2012
 • ORSC team coach (Center for Right Relationship) | 2008
 • Ledelse af processer, facilitering, systemisk ledelse (CTI Leadership) | 2007
 • Certificeret coach (International Coach Federation) | 2007
 • CPCC – Certified professional co-active coach (Coaches Training Institute) 2007
 • Personal Co-active Coach (Coaches Training Institute, London) | 2006
 • Journalist (Danmarks Journalisthøjskole) | 1999