Morten Ankjær

Erfaren agil transformationsrådgiver med passion for at en skabe mere værdi hurtigere, bedre, billigere og sjovere, hvad enten det er på portefølje-, program- eller team-niveau. Inspireret af metode, men altid pragmatisk i forhold til at finde de løsninger, der passer bedst til konteksten.

 • Rådgiver i agile transformationer, agil porteføljestyring og agil ledelse

 • Linkedin

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg har praktisk erfaring både som konsulent, medarbejder og leder med at identificere barrierer, sætte rammerne, etablere fælles mål og samle motiverede teams for kunder, der er eller vil igang med at arbejde agilt. Jeg kan bl.a. hjælpe dig og din organisation med at:

simplificere jeres styringsmodeller, så I ikke havner i møde-loops og ikke får truffet beslutninger, når det er nødvendigt.

– identificere og skabe enighed omkring fælles målsætninger (OKRs) på kort, mellem og lang sigt.

– etablere eller optimere jeres porteføljefunktion, så den understøtter jeres agile teams og bliver mere resultatfokuseret.

– finde svar på, om jeres agile transformation leverer på de målsætninger, I har sat, og hjælpe jer, hvis den ikke gør.

tilpasse jeres driftsmodel, så den understøtter de forskellige arbejdsgange, I anvender.

coache teams, programmer, portefølje og ledelse på udvikling, værdirealisering og roller i en agil organisation.

– være en passioneret, engageret og praktisk orienteret træner på både åbne og lukkede kurser i agil metode, rammeværk og værdier.

Erfaring

2021-2022 / Globalt forsikringshus | Agil transformationsrådgiver, underviser og ledelsecoach

Morten var transformationsrådgiver på kundens største udviklingsprogram med mere end 3000 medarbejdere fordelt på 29 udviklingsorganisationer på tværs af forretning, udvikling og drift. Programmet benyttede agile metoder i teams, men en klassisk projektstyringsmodel, årlig finansiering og budgettering uden løbende prioritering på portefølje og programniveau.

Sammen med et team af porteføljeledere, designede Morten den globale porteføljefunktion, kravproces og prioriteringsmodel, der efterfølgende blev implementeret, udviklingsområde for udviklingsområde, og leverede mere end 10 % mere værdi efter første kvartal.

2021-2021 / Nordisk Forsikringshus | Driftsmodel-rådgiver og underviser

Morten drev arbejdet med at udvikle kundens mål-driftsmodel (target operating model) for teknologi-organisationen med henblik på at bringe forretning og it sammen om enkle produktområder på tværs af tre lande.

Forandringsrejsen mod ny operating model blev eksekveret agilt, så medarbejdere og ledere fik medansvar for kapabilitetsudviklingen og prioriteringen af udviklingsområderne.

2020-2020 / Bank | Agil transformationsrådgiver, ledelsecoach og underviser

Sammen med kunden startede og trænede Morten bankens første agile team. Ved hjælp af de agile arbejdsmetoder, og masser af ledelseopbakning og team-engagement, øgede vi medarbejdertilfredsheden og ejerskabet for forandringen, og sikrede, med både RPA-teknologi og forbedringer, at kvaliteten steg og antallet af sager løst indenfor fristen voksede mere end 20 %.

2018-2020 / Globalt betalingshus | Agil transformation coach og underviser

Morten var ansvarlig for at etablere det agile transformationsteam i samarbejde med kunden. I transformationsteamet var Morten ansvarlig for at identificere Lean-Agile tiltag og implementere initiativerne på tværs af to forretningsområder hos kunden. Herunder træning af 400+ medarbejdere i Lean-Agile metoder og 120+ medarbejdere i SAFe-rammeværket, at udvikle styringsmodel fra portefølje til teams, coache og med-facilitere flere tre-måneders planlægnings-rul, etablere roadmaps for flere produktområder samt integrere en opkøbt i virksomhed i de nye arbejdsgange.

2017-2018 / ATP | Agile transformationsleder

Sammen med et stærkt lederteam, dybt engagerede medarbejdere og dygtige konsulenter, var Morten ansvarlig for at drive ATPs agile transformation. Transformationen omfattede store dele af administrationsforretningen og anvender SAFe-rammeværket som styringsmodel samt til at planlægge og afklare afhængigheder.

2005-2017 / Nordea | IT-, Portefølje-, Program, Data Science og Indkøbsleder

Knap 15 år som medarbejder og leder i Nordens største bank, og sammen med en masse talentfulde kollegaer fik Morten mulighed for at løfte Data Science-kapabiliteterne for erhverv, lave agile kontrakter, drive agil kernebanksudskiftning, in-source medarbejdere fra flere gamle joint-ventures, arbejde med offshore development setup, facilitere strategiprocesser, drive porteføljekontor og meget andet.

Kurser & certificeringer

 • TBR Practitioner | Ugilic 2022

 • Certified SAFe Lean portfolio Management | SAFe, 2020

 • Certified SAFe Program Consultant| SAFe, 2019

 • Certified SAFe ScrumMaster | SAFe, 2019

 • Certified SAFe Agilist | SAFe, 2018

 • Agile Contracting | Kammeradvokaten, 2017

 • GROW coaching | Nordea, 2015

 • Project Management & Business Cases | PMI, 2013

 • TCO Best practise | European Institure of Purchasing, 2010

Kommende kurser

[tribe_events_list tags=”Morten”]