Michael Holdgaard

Med udgangspunkt i mere end 10 års erfaring med Agile, hjælper jeg organisationer, teams og medarbejdere til at yde deres bedste ved brug af de agile værdier og principper. Jeg er pragmatisk og tager udgangspunkt i det konkrete behov, og hjælper til at have fokus på at skabe værdi og blive i stand til at kunne levere bedre og hurtigere.

Erfaring
Hent CV

Hvordan kan jeg hjælpe?

Mine primære roller er Agile Coach, Team Coach og Scrum Master:

Som Agile Coach hjælper jeg organisationer og teams med at opnå en større grad af agilitet og transparens, for dermed at kunne levere mere forretningsværdi. Der tages udgangspunkt i at hjælpe organisationen med at designe den organisation og struktur, der øger deres agile modenhed og derefter indføre de rammeværk og værktøjer, der hjælper og understøtter med at håndtere de komplekse problemstillinger.

Som Team Coach hjælper jeg teams med at skabe øget psykologisk tryghed og tillid, som er en forudsætning for innovation, samarbejde og at teamet kan blive højt-ydende. Jeg hjælper bl.a. med at løse ikke-konstruktive konflikter, samt hjælpe teamet med selv at løse dets konflikter.

Som Scrum Master hjælper jeg agile teams med øget samarbejde og transparens, samt introducerer de værktøjer og rammeværk for teamet, som vil hjælpe teamet til at levere forretningsværdi løbende.

Erfaring

2020 / Ingeniørforeningen IDA
Ingeniørforeningen IDA har en ambition om en omstilling til agile i deres udviklingsafdeling, og min rolle var at coache de 3 agile teams i Scrum og agile praktikker, samt implementering af en ny agil governance model, der anvender PI Planning til forecasting.

2017-2019 / Jyske Bank
Agil Coach og Scrum Master i Jyske Bank med fokus på coaching af agile teams, etablering af Community of Practices på tværs af koncernen og coaching af Scrum Mastere, Product Ownere og ledere. Herudover facilitator af PI Planning på koncern-strategisk program med deltagelse af 9 udviklingsteams fra hhv Jyske Bank og Bankdata.

2014-2017 / BRFkredit
Scrum Master i BRFkredit i 3 agile teams, herunder kick-off af nye teams, skalering med 4 teams herunder Scrum of Scrums og PI Planning til forecasting

2007-2017 / Visma Consulting
Scrum Master og projektleder i Visma Consulting på kundeprojekter for Falck IT, TV2 Reklame, Pensionsmæglere, Kriminalforsorgen m.m.

Kurser & certificeringer

  • Leading SAFe (SAFe) | 2020

  • Procesfacilitering i praksis (CPH Business) | 2018

  • Advanced Scrum Master (SAFe) | 2017

  • Professional Scrum Master (Scrum.org, TriFork) | 2010

  • PRINCE2 Foundation (Mannaz) | 2020

  • Ledelseskursus (Dieu) | 2007