Dorthe Hein

Med det agile som en del af min DNA, hjælper jeg organisationer, teams og mennesker med at samarbejde effektivt på tværs af organisatoriske niveauer og kompetenceområder.

Erfaring
Hent CV

Hvordan kan jeg hjælpe?

Det er min spidskompetence, at tage afsæt i det der er; menneskerne, organisationen, udfordringen, projektet, ledelsen eller hvad der nu er din hverdag. Arbejde med det der er tilgængeligt, finde nye måder, implementere nye metoder, udarbejde strategi – men mest vigtigt, at implementere det der besluttes. Så det giver effekt og mening – i organisationen. Og reelt flytter noget. Det handler om at engagere dem det berører gennem fx coaching, facilitering af workshops, 1:1 samtaler så der tages ejerskab i organisationen.

Og så er der altid åbent for en morgenkaffe i mit drivhus i Virum – året rundt – hvis har du brug for at få vendt dine tanker om, hvordan de agile metoder kan hjælpe dig (og din organisation) til at opnå endnu bedre resultater. Du sender bare en mail eller giver et ring.

Erfaring

2021 – present / Politiken

Implementering af agile arbejdsmetoder i kommercielle

projekter. Herunder etablering af ‘rammeværk’ – hvordan gør vi, mødestruktur, rollebeskrivelser, facilitering af møder, coaching af medarbejdere (projektdeltagere) samt sparring med ledere.

2020 – present / SDC

1. Agile coach for såvel team leads, product owners og scrum masters i en afdeling, hvor der arbejdes med implementering af værdiskabende elementer fra den agile værktøjskasse. Her arbejdes med team udvikling, og der er fokus på, hvordan man som team lead bedst muligt, støtter sine medarbejdere i denne proces (November 2021 – present)

2. Agile coach for to nystartede agile teams, etablering af SDC agile framework og implementering af de agile metoder i organisationen. Dette inkluderede også udarbejdelse af guidelines og præsentation/træningsmateriale. (2020)

2021 / Soundboks

Implementering af agile værktøjer i R&D delen af organisationen i tæt samarbejde med scrum masters, product owners og agil coach – dette for at etablere et fælles fundament (ramme/forståelse), men også for forankre ejerskabet i Soundboks. Fokus var, at etablere et set-up der passede til organisationen og de teams, der var involveret frem for at være 100% tro mod en specifik metode.

2020 – present / Energinet

1. Teamudvikling af et IT team med fokus på samarbejde, team trivsel, ejerskab, engagement, forandringsledelse gennem workshops og 1:1 coaching. (November 2021 – present)

2. Support i forbindelse med implementering og udrulning af ny projektsupportmodel, hvor opgaven var, at udvikle koncept/model for udrulningen, coache nøglepersoner i organisationen, samt sparre med ledergruppen, der står bag initiativet. Der gøres brug af elementer fra blandt andet den agile værktøjskasse, tilpasset organisationen og formålet. (April 2021 – april 2022)

3. Supportering af PO team; implementering af agile metoder i samarbejdet med forretningen med et stærkt fokus på at realisere forretningsværdien. (Maj 2020 – juni 2021)

4. Scrum Master for to nystartede agile teams. Etablering af det agile fundament i et SAFe set-up; etablering af backlog, mødestruktur, definition af roler og ansvar, etablering af agil kultur og metode, alignment med andre ATR’er etc. (Februar 2020 – maj 2020)

2020 – 2021 / Andel

Interim SAP Team Lead hos Andel for 13 mand stort SAP team.; daglig ledelse, strategi, transformation.

2020 / SEASNVE

Product owner og agil coach hos SEAS-NVE med fokus på implementering af scrum metoder og styrkelse af samarbejdet med forretningen. Desuden etablering af governance struktur omkring scrum set-up i organisationen, med det formål at øge out-come.

2020/ Nuuday
Agile coach for nystartet team. Facilitering og sparing omkring værktøjer og metoder.

2017-2019 / Mærsk
Sad gennem 3 år i flere forskellige roller, blandt andet Product Owner for mobile track and trace app. Implementering af agile arbejdsmetoder og værktøjer. Udvikling og implementering af digital platformsstrategi. Udvikling og implementering value propositions, digital customer journey og value proposition inden for 2 af 6 segmenter.

2010-2017 / Oticon
Først i rollen som Product Owner med ansvar udvikling af digitale counseling og salgs værktøjer. Senere i rollen som Program Manager for web og app. Var med til at introducere agil projektledelse i Oticon. Senere en del af det team der udviklede og implementerede agil program struktur – som del af den digitale transformation.

Kurser & certificeringer

  • Certificering Leading SAFe

  • Advanced Leadership

  • Krauthammer Sales Training

  • Maul Management Course

  • Feedback Training

  • Conflict Management

  • Performance Enhancement Dialogue