Teamudvikling

Oplever du udfordringer med dit agile teams trivsel og leverance? Er der et højt konfliktniveau, eller måske endnu værre, en usund harmoni… Er frustrationen i teamet høj? Er der mangel på ejerskab og engagement for opgaver? Eller er der ‘tomgang’ og megen snak uden handling?

Hvad kan du forvente?

Mangel på trivsel i et team kan komme til udtryk på mange måder. Men fælles for dem alle er, at det skaber et usundt miljø, sluger energien og motivationen, og produktiviteten er ofte for nedadgående. Derfor er det essentielt, at der tages fat om problemet så tidligt som muligt, så uhensigtsmæssig adfærd stoppes og ‘omdirigeres’ til konstruktiv adfærd.

Et forløb omkring teamudvikling, tager ofte udgangspunkt i, at etablere et fælles tillidsfuldt og trygt fundament. Der arbejdes med feedbackkultur i gruppen, så der ryddes op i ‘ikke italesatte’ konflikter/ødelæggende adfærd og der gives redskaber til, at gruppen efterfølgende selv kan håndtere konflikter.

Vi dykker ned i den enkeltes og teamets kompetencer og potentiale og der skabes fælles forståelse for, at sammen kan vi en hel del mere, end hvis vi agerer som enkelt individer. Med andre ord: bevidsthed om teamets kollektive intelligens. Det er her, man opnår 2+2=5 effekten.

Forløbet sættes sammen, så det passer til netop de udfordringer, der er i dit team. Vi måler teamets trivsel før og efter og identificerer udfordringer og forventninger til forløbet i tæt dialog med dig (og måske teamet). Ofte strækker et forløb sig over et par måneder og er en vekselvirkning mellem teamdage, observation, 1:1 med teamet og dig som leder, aktiviteter og ny adfærd, der skal øves, implementeres og evalueres ind imellem. For det giver kun effekt, hvis den nye adfærd bliver en naturlig del af hverdagen.

Model for teamudvikling:

Ugilics teamudviklingsmodel

Elementer i Teamudvikling

Psykologisk tryghed

Her er fokus at skabe fundamentet for tryg og tillidsfuld dialog i teamet. Gruppen får indsigt i, hvad ‘ingredienserne’ til et velfungerende, trygt og tillidsfuldt team er. Dette er ofte baseline for et hvert teamudviklingsforløb.

Læs mere

Kulturen i teamet

Hvad vil det sige, at være et team og arbejde sammen som et team; hvilke dynamikker er på spil, hvordan påvirker individet teamet og teamet individet. Der identificeres fælles mål som team/gruppe – hvorfor er vi sammen, hvad vil vi sammen, hvordan er vi sammen. Her trænes kommunikationsformen og feedback kulturen i teamet.

Læs mere

Kollektiv intelligens I

Bevidsthed om egne og andres individuelle kompetencer og potentiale, både faglige og personlige, de synlige og mindre synlige. Her opnås indsigt i teamets mange facetter og den samlede intelligens. Her er fokus på den enkelte, på styrken og bidraget til gruppen. Her er tale om såvel selvindsigt som anerkendelse af hinandens forskellighed og vigtigheden af denne.

Læs mere

Kollektiv Intelligens II

Fokus er på dynamikken mellem individets og gruppens potentiale, hvordan rykker vi os hver især og som team. Hvad er vores udviklingspotentiale. Og hvad er den enkeltes barrierer for, at vi kan lykkes som team. Vigtigheden af, at man ‘læner sig ind’ og tager ansvar – hvad kan man gøre noget ved, hvad kan man påvirke, og hvad er et vilkår.

Læs mere

1:1 med teamet

Adresserer den enkeltes udfordringer og effekten på såvel team som individ. Feedback træning og sparring med den enkelte.

Læs mere

1:1 med leder

Feedback til lederen om teamets trivsel, konkrete input og værktøjer, som kan bruges i hverdagen. Dialogen vil også fokusere på, hvordan du som leder påvirker teamet og omvendt. Og hvordan du med din adfærd, kan hjælpe teamets udvikling på vej.

Læs mere

Agil transformation

Vi hjælper jer med at introducere Agile sikkert og pragmatisk, så kunderne mærker en positiv effekt. ante, ac fermentum orci mattis et.

Læs mere

Leadership Coaching

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Læs mere

Agile coaching

Vi hjælper jer med at få de Agile værdier og principper til at skabe værdi for jer, i jeres kontekst.

Læs mere

Kurser & træning

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Læs mere

Agile Coach uddannelse

Vi uddanner jeres interne agile coaches så de kan guide og drive jeres agile transformation videre.

Læs mere

Agile roller

I får øjeblikkeligt erfarne og sikre hænder til at varetage kritiske agile roller og løfte de omkringværende.

Læs mere

Kontakt os

Jeg brænder for at udvikle teams, at skabe plads til, at den enkelte kan udfolde sit potentiale og dermed også organisationens. Hvis du har brug for en snak, så giver jeg altid en kop morgente i mit drivhus, og ja også i vinterhalvåret…

Du kan fange mig ved at udfylde nedenstående formular eller på telefon 51176757.