Teamudvikling

Den rette teamcoach kan forløse et teams' potentiale ved at skabe de optimale vækstbetingelser.

Agile handler først og fremmest om at øge værdiskabelsen ved at få selv-organiserende og krydsfunktionelle teams til at fungere optimalt. Og det gælder ikke kun teams som udvikler software.

At få et team til at fungere optimalt er svært og kompliceret, og det kræver mere end hvad man kan læse sig til i en bog.

Ugilics teamcoaches tager afsæt i hvor teamet og teamets medlemmer er og starter dér.

Herfra afstemmes behovet for at spørge, lytte, guide og udfordre - og hvordan man skal forholde sig til omgivelserne og kulturen i og omkring teamet.

Og så arbejder team og coach sig systematisk frem mod højere leveranceevne og større arbejdsglæde gennem eksperimenter og kontinuérlig læring.

Kontakt Martin Vinther for at høre mere om Ugilics teamudvikling på telefon 29 89 53 10 eller vinther@ugilic.dk.