Rikke Thomsen Kornby

Med en stor interesse for produktudvikling, innovation og digitale produkter, hjælper jeg mennesker og teams med at samarbejde effektivt på tværs af organisatoriske niveauer og kompetenceområder.

Erfaring
Kommende kurser
 • Transformations Coach

Erfaring

2020- present/ Lundbeck

Som del af et større initiativ til at gøre Lundbeck mere agile, indgår jeg som del af et Agile Center, hvis opgave er at styrke og støtte de forskellige områder i Lundbeck til at sætte kunden mere i centrum, skabe et bedre og bredere samarbejde på tværs af kompetencer og enheder, samt mere mandat til den enkelte medarbejder.

2020-2021 / VELUX

I samarbejde med ledelsen og udvalgte medarbejdere ændrede vi på forståelsen og vigtigheden af produktfokus, interessenthåndtering og ikke mindst team strukturen ved et strategisk marketing program ved VELUX.

2019- present / Damvad Analytics

Som del af en strategisk forandring udviklede jeg i samarbejde med både ledelse og medarbejdere flere kurser med fokus på samarbejde, produkt og projekthåndtering, agil forståelse, samt et længere onboarding forløb af nyere medarbejdere.

2019-2020 / SEAS-NVE/Andel

Transformations-og team coach med fokus på at udbrede værdien i at samarbejde på tværs af områder og enheder. I tæt samarbejde med ledelsen fra marketing og IT startede jeg en dialog og et fokus på at sætte kunden først og forstå kundens udgangspunkt.

2018-2019 / TDC/Nuuday

Transformationscoach på den agile transformation ved TV LAB, Nuuday, hvor arbejdet bestod i at få IT og forretning til at spille bedre sammen i forhold til at udvikle alt indenfor TV til kunden. Efterfølgende er jeg blevet brugt som sparringspartner og Transformations Coach ved både Product Management TDC/Nuuday, samt CXC, Nuuday, hvor fokus har været på at introducere forskellige modeller og arbejdsmetoder i større dele af forretningen og den mere kundevendte del af TDC/Nuuday.

2018 / ATP
Blev i forbindelse med Ugilics transformationsarbejde inviteret ind for at facilitere et Design Sprint for et større team i ATP. Fokus var på at forstå målgruppe og behovet for et nyt produkt.

2017 / ALKA
Ugilic har været en central del af den agile omstilling hos ALKA. Jeg hjalp til på transformation i en længere periode som både transformations og teamcoach, hvor fokus var at hjælpe flere teams med rådgivning indenfor både produktudvikling og samarbejdsformer.

2016-2017 / Nykredit
Transformationcoach på den agile transformation ved Nykredit, hvor samtlige områder af Nykredit var involveret. Jeg havde ansvaret for at supportere og rådgive i Bolig og Realkredit og spillede en central rolle i forhold til at få styrket samarbejdet mellem flere lokationer, samt samarbejdet på tværs mellem IT og forretning.

Kurser & certificeringer

 • Certificering (Scrum.org)

  ORSC Practitioner

  Prosci Practitioner

  MASTER EASI certificering

  SPARK Facilitering

  Scrum Master Cert

  Product Owner Cert

  Professional Agile Leadership Cert

Kommende kurser