Martin Nymann Vinther2020-06-24T09:07:50+02:00

Martin Nymann Vinther

Jeg hjælper og støtter organisationer, teams, ledere og medarbejdere i at omstille sig til en agil organisering omkring værdiskabende og meningsfulde teams og processer.

Jeg har mere end 18 års erfaring med at arbejde i og med agile organisationer. Jeg tager altid udgangspunkt det konkrete behov og det reelle potentiale. Jeg er pragmatisk og bringer mine mange års erfaring i spil.

Min erfaring
  • Direktør & Transformation Coach

Erfaring

2018-2019 / Digitaliseringsstyrelsen
Transformation- og ledelsescoach på den agile transformation hos Digitaliseringsstyrelsen. Styrelsen varetager den centrale del af det digitale Danmark. I takt med at krav til digitale services fra det offentlige stiger er der stort behov for en hurtig og agil eksekvering. Ugilic vandt Digitaliseringsstyrelsens udbud omkring konsulentbistand til deres Agile Transformation.

2016-2018 / ATP
Transformation- og ledelsescoach på den agile transformation hos ATP. Ugilic vandt ATPs udbud omkring konsulentbistand til den AGile transformation. Jeg faciliterende den indledende opstart af forandringsprojektet og var en central del af transdformationsledelsen hele vejen til afslutning på forandringsprojektet. Med udgangspunkt i SAFe rammeværket fik vi omstillet Operating Model til agil organisering og eksekvering.

2016 / BRFkredit
Ugilic har været en central del af den agile omstilling hos BRF Kredit. Jeg hjælp til på transformationen i en periode i rollen som Team Coach. Med udgangspunkt i skallerings rammeværket Nexus blev 4-5 teams sat op til i en agil organisering. Mit fokus var på rådgivning og coaching af Scrum Mastere, Product Owners samt Domain Product Owner og Domain Scrum Master

2013-2016 / Oticon
Transformation- og ledelsescoach på den agile transformation hos Oticon. Jeg var ansvarlig og gennemgående konsulent hos Oticon i en længere periode. Ugilic har stået i spidsen for Oticon agile transformation i både IT, Salg og Marketing samt R&D. Jeg har rådgivet omkring og implementeret et skaleret agilt rammeværk på tværs af forretningsenheder og brands hos Oticon (Demant). Sammen med flere af mine kolleger fra Ugilic har vi rådgivet og uddannet hovedparten af de agile teams hos Oticon (Demant)

2007-2013 / Danske Bank/Realkredit Danmark
Jeg var i en længere periode tilknyttet som konsulent til Danske Bank. Jeg varetog dels operationelle opgaver som Agil projekt- og programleder på højt prioriterede projekter i banken, og dels en rolle som rådgiver og udvikler at agile processer og metoder i banken. I samarbejde med deltagere på mine projekter og programmer, viste vi vejen til en agil metode og organisering hos Danske Banke. Vi kunne faktuelt vise en langt større kunde- og medarbejdertilfredshed samt lavere omkostninger – dette samtidig med at kvaliteten på leverancerne var på niveau alle højere.

Kurser

Seneste blog-indlæg