Kristian Haugaard2021-01-08T12:00:28+01:00

Kristian Haugaard

Jeg har i mere end 15 år beskæftiget mig med at introducere, implementere og justere alle aspekter af agile initiativer. Jeg fokuserer på agile transformationer, og hjælper organisationer med at skabe et miljø hvor arbejdet er værdiskabende og opfattes meningsfuldt.

Erfaring
Kommende kurser
Blogindlæg og podcasts
Hent CV

Erfaring

2019-2020 / AP Pension
I AP pension hjalp jeg teams og ledere med at forstå og implemente et agilt mindset og eksperimentere med forskellige metoder og rammeværk.

2018-2019 / YouSee (Nuuday)
YouSee (nu Nuuday) iværksatte i 2017 en omfattende agil transformation og har været på en agil rejse lige siden. Jeg var sparringspartner for ledere og teams i virksomhedens Digital og Marketing Tribes i tæt samarbejde med den interne Chapter Lead for de agile initiativer.

2018-2019 / Novozymes
Novozymes eksperimenterede med at tænke agile ind i måden at udvikle nye produkter. Jeg var løst tilknyttet som sparringspartner for et udviklingsteam over en længere periode og hjalp med at løfte teamets agile modenhed.

2018 / STAR City (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
STAR City var et banebrydende setup indenfor det offentlige, med fuld insourcing af en gruppe eksterne konsulenter i tæt samarbejde med styrelsens fastansatte og i et fuldt skaleret agilt setup. Efter nogle år på bagen og med imponerende resultater, blev jeg tilknyttet som rådgiver i forbindelse med en reorganisering og revitalisering af det agile setup. Jeg var rådgiver for ledelsen, de tilknyttede forretningsspecialister og to agile teams i det fortsatte arbejde med at øge den agile eksekveringskraft. Resultatet var et bæredygtigt og solidt setup, med stabile og højtydende teams.

2017-2018 / Nordea Liv & Pension (Velliv)
I Nordea Liv & Pension indså ledelsen, at den traditionelle projektstyringsmodel skulle opgraderes, og man iværksatte derfor et pilotprojekt der skulle afprøve agile arbejdsmetoder. Jeg blev tilknyttet det nye pilot-team og hjalp en flok energiske medarbejdere igennem de første udfordrende øvelser som et skifte til Agile ofte medfører. Det blev et fantastisk team, og i den efterfølgende periode var jeg tilknyttet som konsulent og hjalp yderligere 3 teams videre på den agile rejse, samt agerede rådgiver for ledelsen omkring strukturelle udfordringer med transformationen.

2015-2017 / Nykredit
I juli iværksatte den daværende IT-ledelse et omfattende forandringsprojekt for hele Nykredit IT, omhandlende ca. 450 medarbejdere og 40 ledere. Jeg faciliterede transformationen i tæt samarbejde med ledelsen, en række Ugilic-konsulenter og øvrige eksterne forandringskonsulenter, herunder etablering af ny governance og team struktur i alle Nykredits daværende fem store forretningsområder. Forandringsprojektet var omfattende, og der voksede mange velfungerende agile teams og ledere op undervejs.

2015 / BRFkredit
Tilknyttet en omfattende transformation af IT-området som sparringspartner for teams og ledere.

2013-2015 / Forca
I efteråret 2013 var det tid til forandring! Kunderne oplevede en træg og uigennemsigtig projekt- og økonomistyring, forsinkelser og overskridelser var en del af normalen, og medarbejderne led under få men hårde release-forløb. Jeg faciliterede en gruppe ledere og medarbejdere i gennemførelsen af en omfattende agil transformation, og på godt to år fik Forca vendt skuden 180 grader. Forandringsprojektet medførte en helt ny ledelseskultur og en række stærke agile teams, som endte med at trække tråde helt ind i virksomhedens strategiarbejde. Kundetilfredsheden steg mærkbart, og Forca fremstod efterfølgende som en helt ny virksomhed. Det har efterfølgende medført en forøgelse af kundeporteføljen og en markant forbedret virksomhedskultur.

Kurser & certificeringer

  • Certified Leadership Circle Profile(TM) Practitioner (Schouton University) | 2019

  • Professional Agile Leadership (PAL I) (Scrum.org) | 2019

  • ADKAR Change Management (Prosci) | 2017

  • Certified Facilitator (Future Performance)  | 2016

  • Certified Scaled Agile Framework Program Consultant (SPC) (Scaled Agile Inc.) | 2015

  • Certified Product Owner (PPO) (Scrum.org) | 2015

  • Certified Professional Scrum Master (PSM) | 2015

  • Certified PRINCE2 Practitioner (APMG International) | 2010

  • Certified Scrum Master (CSM) (Scrum Alliance) | 2010

  • Agile Project Leadership, Level 2 (DSDM Consortium) | 2010

Kommende kurser

Senest blogindlæg

Senest podcastafsnit