Gør 20’erne til det agile årti

”Vi overvurderer hvad vi kan nå på et år, [...]