Scrum og Agile

Får I det maksimale udbytte af jeres implementering af scrum? Står I stadig med nogle udfordringer i relation til, at kunne levere brugbare ydelser efter de enkelte sprint?

Så kan vi tilbyde hjælp til løbende at skabe værdi og forbedre virksomhedens agile processer. Vores agile udviklingsmodel er gennemprøvet, den skaber målbare resultater og er baseret på en pragmatisk tilgang til implementering af den agile virksomhedsfilosofi.

Hvad kan vi tilbyde?

Står I over for en kommende omstilling til agil udvikling og projektledelse, eller har I allerede anvendt metoderne inden for scrum i flere år? Uanset hvor i processen I befinder jer, vil vi, i tæt samarbejde med jer, få identificeret jeres behov og derefter komme med nogle konkrete anbefalinger, der kan hjælpe jer godt videre i processen.

Hjælp til den agile omstilling

Vi kan bl.a. hjælpe jeres organisation med den agile omstilling ved at:

– Konkretisere, hvordan I kommer i gang ved at udføre en række målinger, der klarlægger den agile modenhed i teamet og identificerer jeres næste fokusområde

– Tilbyde sparring, coaching og videreudvikling, herunder at uddanne udvalgte medarbejdere til Agile Coach og Scrum Master

– Tilbyde den relevante kompetenceudvikling til jeres Scrum Master, Product Owner og udviklere

– Rådgive om diverse udviklingsmetoder til brug for implementering og testning under agil udvikling

Vores ydelser

Intro til scrum & agile

Hvis I ønsker at udbrede kendskabet til scrum og agile i jeres virksomhed, har vi mange års erfaring med at introducere scrum og agile på en måde, der aktivt inddrager brugerne. Det kan både være i form af teori og praktiske øvelser eller vha. vores agile fredagsbar.

Opstart af scrum-teams

Vi hjælper jer godt igennem opstarten. Det gør vi ved at sikre, at der er styr på den grundlæggende forberedelse, og at I har et klart mål. Vi hjælper de enkelte teams til at blive selvkørende og giver dem redskaber til konstant at kunne udvikle sig vha. værdifulde tilbageblik.

Håndtering og afklaring af krav i agile udviklingsprojekter

Vi hjælper jer i arbejdet med at fastlægge krav, få styr på de krav, der er fastlagt på forhånd og med at få dem opdelt i henhold til levering.

En løbende inddeling og implementering af krav, vil gøre jer i stand til hurtigt at kunne skifte retning og indsamle værdifuld erfaring.

Få hjælp til planlægning, estimering og nedbrydning af krav sammen med teamet, virksomhedens Product Owner og interessenter.

Scrum Master – kursus

Vores Scrum Master-kursus giver mulighed for at opnå certificering, og byder desuden på en række konkrete værktøjer, du kan tage i brug med det samme.

Du kan læse mere om vores Scrum Master-kursus og andre relevante kurser for Scrum Masters, nedenfor.

Agile Coaching – uddannelse

Vi sammensætter et skræddersyet uddannelsesforløb for jeres interne agile coaches. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete situation, og i samarbejde med jer, tilpasser vi vores uddannelse og træning, så den imødekommer jeres behov bedst muligt.

Softwareudvikling og test i de agile teams

Med henblik på at kunne levere en software af høj kvalitet, efter de enkelte sprint, er det af afgørende betydning, at teamets udvikling understøtter de agile udviklingsprincipper.

Test og softwareudvikling er tæt forbundne, og de agile teams skal derfor benytte processer, der har fokus på begge dele.

De praktikker, vi underviser i, og som vi coacher vores teams i at anvende, har netop fokus på både udvikling og test.

Product Owner – kursus

Har du kompetencerne og værktøjerne til at opnå succes som Product Owner? Vi har udviklet et kursus til dig, som gerne vil lære alt det nødvendige for at blive en god Product Owner.

Du kan læse mere om de kurser der er relevant for Product Owners nedenfor.

Agil transformation

Vi hjælper jer med at introducere Agile sikkert og pragmatisk, så kunderne mærker en positiv effekt. ante, ac fermentum orci mattis et.

Leadership Coaching

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile coaching

Vi hjælper jer med at få de Agile værdier og principper til at skabe værdi for jer, i jeres kontekst.

Kurser & træning

Vi uddanner og coacher ledere ud fra den nuværende situation, kultur og ledelsesparadigme.

Agile Coach uddannelse

Vi uddanner jeres interne agile coaches så de kan guide og drive jeres agile transformation videre.

Agile roller

I får øjeblikkeligt erfarne og sikre hænder til at varetage kritiske agile roller og løfte de omkringværende.

Sådan har vi hjulpet andre

Vi har stor erfaring med at hjælpe organisationer med implementering af metoderne agile og scrum. Vi har bl.a. arbejdet med virksomheder inden for den finansielle sektor, medicinalbranchen og offentlige institutioner.

Nedenfor finder du udvalgte eksempler på, hvordan vi har løst en række udfordringer, og hvordan vores ydelser har skabt værdi for kunderne.

Kontakt os

Jeg hedder Brian Søgaard og jeg kan svare på dine spørgsmål omkring vores ydelser, som du kan læse om ovenfor. Udfyld nedenstående formular, så vender jeg tilbage til dig snarest.