Få success som Product Owner

Styrk din evner som Product Owner

En Product Owner uden de nødvendige kompetencer kan stå i vejen for et helt teams succes. Har du kompetencerne og værktøjerne til at blive en succesfuld Product Owner?

Vi har designet dette kursus til dig, som vil lære det nødvendige for at blive en god Product Owner, både indad mod teamet og udad mod organisationen og dine interessenter.

På kurset vil du blandt andet lære, hvordan du:

 • sammen med dit team planlægger kommende releases
 • arbejder effektivt med user stories og din backlog
 • skaber en kommunikerbar vision for dit produkt eller team
 • understøtter den agile udvikling i både dit team og din organisation
 • forventes at udfylde PO-rollen i de enkelte Scrum-møder
 • samarbejder effektivt med teamet og Scrum Masteren, og hvilke forventninger I kan have til hinanden.

Vi berører desuden emner som konflikthåndtering, User Story Mapping, Minimum Viable Product vs. Minimal Marketable Product, interessenthåndtering og Product Backlog Refinement-teknikker.

Du lærer og afprøver selv en række konkrete værktøjer og får nogle skabeloner med hjem, som du kan bruge straks efter kurset.

Da kurset er praktisk orienteret forventes det, at deltagerne har en grundlæggende forståelse for Scrum og teorien bag. Kurset er dog relevant for både nye og erfarne Product Owners. Vi sikrer et stort udbytte for dig på kursets to dage, hvor du vil lære gennem en blanding af undervisning, cases og konkrete øvelser. Du møder en engageret underviser med praktisk erfaring i at rådgive og coache Product Owners. Undervisningen er derfor i høj grad praktisk orienteret.

Oversigt

Få success som Product Owner
København
d. 03/06/2020 - 04/06/2020

Få success som Product Owner
København
d. 14/09/2020 - 15/09/2020

Undervisere

Brian Søgaard
Transformation Coach

Guider teams og organisationer i en ny og bedre retning.

Martin Nymann Vinther
Direktør & Transformation Coach

Arbejder med lederskab med fokus på at levere værdi løbende.

Dag 1: Overblikket

Agil værdiskabelse

De tre vigtige roller i Scrum

Product Owner-rollen ift. Scrum-teamet og organisationen – forventninger og ansvar

Sådan skaber du en appellerende produktvision

Konflikthåndtering (introduktion)

Dag 2: Et spadestik dybere

Agile krav – hvad er det og hvordan arbejder man konkret med dem?

User Story Mapping – et stærkt værktøj til nedbrydning af projekter i små leverancer

Backlog Refinement-processen og teknikker

Planlægning i et agilt projekt – sprints og releases

Praktikker er vigtigere end certificering

På baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere kursusdeltagere, har vi optimeret kurset ift. konkrete, praktiske udfordringer, man som Product Owner møder i hverdagen. Kursets mål er derfor ikke at forberede deltagerne til at bestå en teoretisk test.

Selvom kurset dog vil være en hjælp til at bestå Scrum.orgs Product Owner-certificering (PSPO), inkluderer kurset derfor ikke en certificering. Til gengæld får du en række konkrete værktøjer og bedre forståelse for Product Ownerens ansvar og praktiske arbejde, som du kan anvende i dit daglige job straks efter kurset.

MØD UNDERVISEREN: Webinar - Product Owner-teknikker

  uLangt væk

  Hos Ugilic sætter vi stor pris på både den formelle og uformelle kontakt med vores kunder og gode venner af huset. Du ser altid velkommen til at række ud efter en konsulent hos Ugilic og vi har altid tid til en uforpligtende snak.

  Adresse

  Trekronergade 149E, 2500, Valby

  Telefon

  +45 42 90 98 98

  Email

  info@ugilic.dk