Selv-ledelse versus medarbejderledelse

For nylig afholdte Kristian Haugaard og jeg et indlæg for en gruppe HR-ledere i Aarhus. Det har efterfølgende givet anledning til refleksion hos mig: Hvilke elementer der traditionelt hører hjemme hos enten en HR afdeling eller hører under personaleledelse kunne et agilt team ligesåvel selv administrere? For ikke at teoretisere over emnet har jeg valgt et par elementer som jeg har mulighed for at berige med konkrete eksempler: Team sammensætning Medarbejderudvikling Bonusordning Team sammensætning I mange tilfælde sker team sammensætning

Læs mere

Hjælp min chef ”micromanager” mig !

Micromanager Hvis du oplever at din chef er lige lovlig tæt på dine daglige opgaver og at du herved mister engagement og ejerskab, så er du ikke helt alene. Jeg har arbejdet i og rådgivet mange forskellige organisationer og herigennem mødt mange chefer, der har haft svært ved at finde den rette balance. I denne blogpost deler jeg lidt af mine tanker og erfaringer omkring dette emne. Der kan være flere grunde til at du oplever din chef går i

Læs mere

Lovkrav og Scrum – kan det lade sig gøre?

I en agil organisation hvor Scrum er det bærende element for teamene kan det være svært at håndtere store opgaver som f.eks. lovkrav vedtaget af Folketinget, EU eller andre instanser. En rygmarvsreaktion kan være at sætte den iterative og inkrementelle udvikling på pause og begive sig ud i en længerevarende analyse som udmønter sig i en detaljeret nedbrydning af opgaven. Det er ikke ønskværdigt – hverken for den agile organisation eller for det enkelte teammedlem som ender med at bygge

Læs mere

Talent vs. markedsføring

Nedenstående er inspireret af nogle tanker jeg fik, mens jeg zappede rundt mellem radiokanalerne på vej til arbejde. Jeg zappede forbi en af de stationer, jeg ikke hører ret tit, og lige der spillede de Stevie Wonder med Superstition. Jeg kom til at tænke på, at indenfor musikverdenen så overskygger talent næsten altid forskellig smag og markedsføring. I hvert fald hvis vi kigger på, hvad der holder over flere år eller årtier. Nogle af de samme tanker kan man gøre

Læs mere

Værktøj til effektiv sprint planing: Sprintsimulering

“Der er to ting, der kan slå agile ihjel: Kompleksitet og afhængigheder”, hørte jeg engang nogen sige. Man kan sikkert finde mange andre ting, men disse to kan jeg i hvert fald også selv skrive under på! I disse måneder rådgiver jeg en større dansk virksomhed i Lean-Agile udviklingsmetoder og ledelse forud for udbredelse af den agile arbejdsform til flere projekter, forbedringsopgaver og drift. I foråret tog et pilotteam hul på deres nye agile liv, og de har rykket sig selv og hinanden

Læs mere

Agile er et fælles ansvar

Forleden var jeg til middag med en gammel bekendt som nu er CEO i en mindre dansk finansiel virksomhed. Snakken faldt på Agile, og pludselig udbryder han “…jeg har lige landet en super aftale med en ny kunde, og da jeg så spørger IT-folkene hvad det kræver at udvikle den nødvendige tekniske løsning, svarer de ‘175 point’. 175 point?! Hvad fa’en skal jeg bruge det til??“ Situationen er velkendt og virkelig en gammel traver indenfor agil udvikling, nemlig mødet mellem traditionel tænkning (her er scope,

Læs mere

Velkommen til Ugilic bloggen

Det er ikke kun vores omverden, der oplever mange og store forandringer. I Ugilic sker der også en hel masse. Vi har bl.a. sagt velkommen til Tore, Henrik, Rikke og Søren, fået eget kontor i Valby, en helt ny hjemmeside, en række nye, spændende opgaver og nu også en blog. Omdrejningspunktet for denne blog bliver agile transformation, coaching, teamudvikling og ledelse. Med udgangspunkt i vores daglige virke som forandringsagenter og agile coaches, vil vi løbende diskutere Agile i et dansk kultur-

Læs mere