Produktvision og MVP – del 1

Et emne som vi tit møder ude i virksomhederne og ofte taler med dem om, men måske ikke når helt til bunds med er: Hvad er produktvisionen for hvert produkt?

Jeg oplever at det for mange ikke opleves som vigtigt, især ikke i en opstartsfase, da der er rigeligt andet at se til.

I min optik er det dog lige præcis her at en produktvision giver mening. For det første kan den være med til at samle teams og give dem et billede af hvorfor de er hvor de er. For det andet er produktvisionen tæt bundet sammen med noget andet vi taler rigtigt meget om, nemlig Minimum Viable Product (MVP).

Mange teams og især Product Owners har svært ved at definere hvad den minimale løsning for et givent produkt er, og ender ofte med at en løsning der indeholder mange flere elementer end måske var nødvendigt fra starten af. En af årsagerne, tror jeg, er at der ikke er en fælles vision for produktet, og dermed er det svært at afgøre hvad der er er nok og hvornår.

De indledende tanker omkring dette indlæg, dukkede op mens jeg var ved at slå græs, og jeg vil prøve at illustrere sammenhængen mellem produkt vision og MVP via en lille analogi til min græsplæne.

Jeg bor i et parcelhus med en god stor have, hvoraf størstedelen er græs med diverse frugttræer, buske, gyngestativ og havetrampolin, sikkert som haver er flest. Det betyder også at jeg ca. en gang om ugen starter græsslåmaskinen og klipper græsset, en øvelse som tager ca. 40 minutter.

Hvis jeg nu en dag var presset på tid, og kun kunne nå at slå noget af græsset, så vil jeg gerne vide hvad formålet eller vision er, for at kunne slå den rigtige del af græsplænen.

I det første scenarie er min produkt vision at kunne spille fodbold med min søn på to små mål. I det tilfælde vil mit MVP være at klippe en firkant, så stor som der nu er plads til, stille fodboldmål op der, og så lade resten være. Altså en noget anden opgave en at klippe hele plænen.

Et andet scenarie kunne være at min produktvision er at holde en pæn græsplæne uden ukrudt, og i mælkebøttesæsonene, er jeg nødt til at holde dem nede så de ikke spreder sig yderligere. Her vil mit MVP være at slå de store områder i plænen, så jeg er sikker på at holde de fleste mælebøtter nede, men jeg kan tillade mig at lade hjørner, og besværlige områder uden mælkebøtter være.

Et tredje scenarie kunne være at mine meget haveinteresserede venner kommer på besøg, hvorfor jeg selvfølgelig gerne vil have min have til at se så pæn ud som muligt. Her er MVP nok i virkeligheden, “Så meget det er muligt at nå” og jeg vil derfor starte med de store områder, derefter de områder der tydeligst kan ses fra huset, og så arbejde mig bagud.

Pointen med denne lille historie om min græsplæne er at uanset hvordan jeg sætter min vision for min græsplæne, så vil det have kraftig indvirken på hvordan jeg slår den, især under tidspres.

Jeg tror at for mange vil det være godt givet ud at arbejde lidt med produktvisionen for at blive skarpere på hvad det er der skal leveres først og hvad der kan vente til lidt senere.

For ikke at efterlade jer helt uden inspiration til hvordan man kan arbejde med sin produktvision, så er en nærliggende mulighed at tage fat i den form mange skriver user stories på, og bruge den til at formulere produktvisionen:

Som _________________________

vil jeg/vi levere_________________

med det formål at_______________

Så eksemplet for min græsplæne i fodbold eksemplet kunne være:

Som husejer vil jeg holde min græsplæne under 5 centimeters højde med det formål at der kan spilles fodbold på den.

Der findes mange andre måder at arbejde med en produktvision på, og dem vil jeg komme nærmere ind på i et kommende indlæg.

Agile Coach, underviser og nørd. Jeg skriver om mange forskellige aspekter af det agile univers, ofte med små eksempler, referencer og skæve vinkler.

Skriv en kommentar