Agile Coach Practitioner

Som Agil Coach hjælper du teams, ledere og organisationen som helhed, med at levere mest mulig værdi til kunderne, ved hjælp af agile værdier, principper og praktikker. At sikre en solid forståelse for hvorfor og hvordan man arbejder agilt, på tværs af organisationen, er et komplekst ansvarsområde. Det kræver en dyb faglighed og en værktøjskasse der spænder bredt. Vi har udviklet Agile Coach Practitioner forløbet, for at du kan mestre de mange facetter en Agil Coach skal kunne tilbyde.

Agile Coach Practitioner

Som Agil Coach hjælper du teams, ledere og organisationen som helhed, med at levere mest mulig værdi til kunderne, ved hjælp af agile værdier, principper og praktikker. At sikre en solid forståelse for hvorfor og hvordan man arbejder agilt, på tværs af organisationen, er et komplekst ansvarsområde. Det kræver en dyb faglighed og en værktøjskasse der spænder bredt. Vi har udviklet Agile Coach Practitioner forløbet, for at du kan mestre de mange facetter en Agil Coach skal kunne tilbyde.

Agile Coach Practitioner

Scrum Master

Vælg dato her:

Agile Coach Practitioner

I Ugilic tror vi ikke på one size fits all. Slet ikke når det kommer til Agile Coaches. Vi har designet dette Agile Coach Practitioner forløb ud fra input og interviews med flere virksomheder, der alle arbejder på forbedre deres evne til at skabe værdi, med hjælp fra Agile Coaches. Vi har sammensat det, således at vi dækker alle de centrale elementer, men samtidig favner mange af de forskellige facetter.

Som deltager på Ugilic’s Agile Coach Practitioner forløb kommer du omkring en lang række modeller, praktikker og værktøjer. Du vil efter forløbet have alle kompetencerne til at varetage dit ansvar med at få integreret Agile og løftet organisationens evne til at skabe værdi for kunderne.

Med Agile Coach Practitioner forløbet får du:
– Konkrete værktøjer til coaching af SM’s, PO’s og Teams
– Indsigt i hvordan du som Agil Coach løfter et agilt team fra et modenhedsniveau til et andet
– Værktøjer til produktnedbrydning og til at hjælpe teams med at levere værdi løbende
– Øget indsigt i og forståelse for agile skaleringsrammeværker
– Kompetencerne til at rådgive på tværs af forskellige agile skaleringsrammmeværker, med henblik på at opnå fit-for-purpose organisering
– Evnerne til at indgå i coaching, sparring og rådgivningsseancer med organisationens ledere
– Udgangspunktet til at drive et agilt organisationsdesign og samarbejdsmodel på tværs af teams

Inden vi starter:
Inden vi mødes første gang, kontakter vi dig med henblik på høre nærmere omkring dine erfaringer, dine tanker omkring Agile og Coaching samt dine mål og forventninger. Vores hensigt er først og fremmest at skabe den bedste læringsoplevelse for dig, men vi vil egentlig også bare gerne lære dig bedre at kende.

Dag 1 & 2: Rollen som agil coach

– Velkommen, introduktion, mål & forventninger
– Den agile coach – Spotlight på rollen som agil coach
– Værdiskabelse som agil coach
– Coaching som et professionelt håndværk
– Coaching af Scrum Masters
– Coaching af Product Owners
– Coaching af Teams ud fra deres modenhedsniveau
– Agile Leadership Coaching: Coaching af ledere

Dag 3 & 4: Værdiskabelse

– Velkommen, opsamling og læringspunkter fra sidst
– Product Discovery / Agil Produktudvikling
– Agil Produktnedbrydning
– Agile skaleringsrammeværker (SAFe, LeSS, Spotify, S@S)
– Agilt organisationsdesign

Dag 5: Styrk din læring

– Fagligt oplæg med fokus på at forstærke læringer fra Agile Coach Practitioner forløbet
– Faciliteret netværksmøde med vidensdeling og læringer siden sidst

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er Agile Coaches og Scrum Masters med erfaring fra praksis, der ønsker at styrke deres faglighed med nye værktøjer, praksis-orienteret træning, nye coaching-modeller og den seneste viden om hvad der virker indenfor kompleks produktudvikling.

Bonusindhold

– Alle Agile Coach Practitioners inviteres til et årligt netværksmøde – faciliteret af Ugilic – med fokus på læringer, vidensdeling og seneste udvikling inden for Agile Coaching
– Alle Agile Coach Practitioners inviteres til et online netværk via Teams, hvor råd og sparring kan opnås direkte fra øvrige Agile Coach Practitioners og Ugilics Agile Coaches

Forudsætninger

Alle elementer i uddannelsen tager udgangspunkt i rollen som agil coach, i praksis. Dette stiller krav til deltagernes erfaring fra praksis. For at kunne deltage i uddannelsen er det derfor en forudsætning at:
– Du har mindst 1 års erfaring som Agile Coach eller Scrum Master
– Du har en Scrum Master I Certificering hos Scrum.org eller Scrum Alliance

Har du tilsvarende erfaringsniveau fra lignende stillinger – eksempelvis en Product Owner eller som Projektleder/leder på vej mod rollen som Agil Coach – så kontakt os for at høre nærmere.

Praktiske oplysninger

Bemærk: Uddannelsen foregår som udgangspunkt fysisk, men overgår til virtuelt såfremt dette er nødvendigt til denne tid. Vi afholder forløbet i små hold på max 8 deltagere.

Alle dage starter undervisningen kl. 09:00 og slutter kl. 16:30. Der vil være et let morgenmad fra kl. 08:30.

Agile Coach Practitioner

Dette Scrum Master Certificering kursus er endnu et bevis på, at du hos Ugilic er sikret kvalitet og markedets absolut bedste undervisere. Bemærk, at kurset har en varighed på tre dage og ikke kun to, som langt de fleste andre Scrum Master-kurser på markedet. Det skyldes, at vi også rigtigt gerne vil lære dig en masse konkrete Scrum Master-værktøjer, tips og tricks, som er nødvendige for at blive en god Scrum Master, og ikke blot have fokus på at du skal lære teorien så du kan bestå certificeringen.

Dette Scrum Master Kursus er af gode grunde vores mest populære kursus. Gennem praktiske øvelser vil du på dette kursus lære om de centrale elementer i Scrum på en måde, så du får konkrete værktøjer med hjem, klar til brug. Du vil også blive introduceret til facilitering, hvilket ikke blot er en effektiv teknik at mestre som Scrum Master, men reelt en forudsætning for at blive en succesfuld Scrum Master.

Vi har designet kurset ud fra mange års erfaring i netop rollen som Scrum Master og flere hundrede afholdte kurser. Du er derfor garanteret et af de allerbedste Scrum Master-kurser på markedet.

Målgruppe

Kurset henvender sig både til nye Scrum Masters og mere erfarne Scrum Masters, der søger ny inspiration eller nye værktøjer og metoder. Kurset er også for dig, der primært ønsker at blive certificeret, da vi kan tilbyde markedets højeste beståelsesprocent til PSM 1-certificeringen ved kursets afslutning. Med dette kursus får du dermed det bedst mulige udgangspunkt for at påtage dig rollen som Scrum Master.

Certificering

Certificering er inkluderet i prisen, men det er frivilligt om du ønsker den eller ej. Certificeringen udføres ved kursets afslutning, hvor du har mulighed for at tage testen fra Scrum.org, der ved beståelse medfører certificeringen “Professional Scrum Master I“. Prøven er en engelsksproget, online multiple choice-test med 80 spørgsmål som skal besvares indenfor 60 minutter. Testen skal tages fra din egen computer, som du derfor bedes medbringe på kursets sidste dag.

Forudsætninger

For at få mest ud af deltagelsen på kurset, anbefales det at kursister har en grundlæggende forståelse for Agile og Scrum. Hvis du ikke har praktisk erfaring med Agile vil du med fordel kunne tage Ugilics gratis online kursus Intro til Agile og Scrum”.

Praktiske oplysninger

Alle dage starter undervisningen kl. 09:00 og slutter kl. 16:30. Der vil være et let morgenmad fra kl. 08:30.

Inden dit kursus: Online introduktion til Agile og Scrum

Vi har samlet vores dygtige undervisere i Danmarks første, gratis online introduktionskursus i Agile og Scrum. Via i en række moduler sikrer vi, at du får en grundlæggende forståelse for Agile og Scrum. Du kan med fordel se dette introduktionskursus igennem, inden du deltager på et af vores kurser, da dette vil sikre et endnu højere udbytte af dit kursus.

Se kurset her

Intro til Agile og Scrum
Forberedelse til dit kursus

Vi har samlet vores dygtige undervisere i Danmarks første, gratis online introduktionskursus i Agile og Scrum.

Du kan med fordel se dette introduktionskursus igennem, inden du deltager på et af vores kurser, da dette vil sikre et endnu højere udbytte af dit kursus.

Se kurset her