Agile Coach Practitioner

Som Agil Coach hjælper du teams, ledere og organisationen som helhed, med at levere mest mulig værdi til kunderne, ved hjælp af agile værdier, principper og praktikker. At sikre en solid forståelse for hvorfor og hvordan man arbejder agilt, på tværs af organisationen, er et komplekst ansvarsområde. Det kræver en dyb faglighed og en værktøjskasse der spænder bredt. Vi har udviklet Agile Coach Practitioner forløbet, for at du kan mestre de mange facetter en Agil Coach skal kunne tilbyde.

Agile Coach Practitioner

Som Agil Coach hjælper du teams, ledere og organisationen som helhed, med at levere mest mulig værdi til kunderne, ved hjælp af agile værdier, principper og praktikker. At sikre en solid forståelse for hvorfor og hvordan man arbejder agilt, på tværs af organisationen, er et komplekst ansvarsområde. Det kræver en dyb faglighed og en værktøjskasse der spænder bredt. Vi har udviklet Agile Coach Practitioner forløbet, for at du kan mestre de mange facetter en Agil Coach skal kunne tilbyde.

Agile Coach Practitioner

Scrum Master

Vælg dato her:

Agile Coach Practitioner

I Ugilic tror vi ikke på one size fits all. Slet ikke når det kommer til Agile Coaches. Vi har designet dette Agile Coach Practitioner forløb ud fra input og interviews med flere virksomheder, der alle arbejder på forbedre deres evne til at skabe værdi, med hjælp fra Agile Coaches. Vi har sammensat det, således at vi dækker alle de centrale elementer, men samtidig favner mange af de forskellige facetter.

Som deltager på Ugilic’s Agile Coach Practitioner forløb kommer du omkring en lang række modeller, praktikker og værktøjer. Du vil efter forløbet have alle kompetencerne til at varetage dit ansvar med at få integreret Agile og løftet organisationens evne til at skabe værdi for kunderne.

Med Agile Coach Practitioner forløbet får du:
– Konkrete værktøjer til coaching af SM’s, PO’s og Teams
– Indsigt i hvordan du som Agil Coach løfter et agilt team fra et modenhedsniveau til et andet
– Værktøjer til systemisk tænkning og indblik i hvordan dette påvirker dine coaching mål i et agilt setup
– Grundlæggende forståelse for hvordan hjernen fungerer og hvordan dette påvirker din coaching
– Indblik i konflikthåndtering og hvordan du kan anvende denne viden i din coaching
– Evnerne til at indgå i coaching, sparring og rådgivningsseancer med organisationens ledere og medarbejdere
– Evnen til at spotte team toksiner og coache ud fra disse

Du får en masse praktisk erfaring i forløbet, gennem øvelser med de øvrige deltagere, da øvelse er helt fundamentalt for at blive en god Coach.

Inden vi starter:
Inden vi mødes første gang, kontakter vi dig med henblik på høre nærmere omkring dine erfaringer, dine tanker omkring Agile og Coaching samt dine mål og forventninger. Vores hensigt er først og fremmest at skabe den bedste læringsoplevelse for dig, men vi vil egentlig også bare gerne lære dig bedre at kende.

Dag 1 & 2: Rollen som agil coach

– Velkommen, introduktion, mål & forventninger
– Den agile coach – Spotlight på rollen som agil coach
– Værdiskabelse som agil coach
– Coaching som et professionelt håndværk
– Coaching af Scrum Masters
– Coaching af Product Owners
– Coaching af Teams ud fra deres modenhedsniveau
– Agile Leadership Coaching: Coaching af ledere

Dag 3 & 4: Coaching og relationer

– Velkommen, opsamling og læringspunkter fra sidst
– Din hjerne på arbejde – Hjernen og coaching
– Coaching og den 3. entitet
– Team Mindmapping og coaching strategier
– Coaching ud fra systemets stemme
– Konflikter og coaching
– Team toksiner og coaching
– Coaching Cases

Dag 5: Styrk din læring

– Fagligt oplæg med fokus på at forstærke læringer fra Agile Coach Practitioner forløbet
– Faciliteret netværksmøde med vidensdeling og læringer siden sidst

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er Agile Coaches og Scrum Masters med erfaring fra praksis, der ønsker at styrke deres faglighed med nye værktøjer, praksis-orienteret træning, nye coaching-modeller og den seneste viden om hvad der virker indenfor kompleks produktudvikling.

Bonusindhold

– Alle Agile Coach Practitioners inviteres til et årligt netværksmøde – faciliteret af Ugilic – med fokus på læringer, vidensdeling og seneste udvikling inden for Agile Coaching
– Alle Agile Coach Practitioners inviteres til et online netværk via Teams, hvor råd og sparring kan opnås direkte fra øvrige Agile Coach Practitioners og Ugilics Agile Coaches

Forudsætninger

Alle elementer i uddannelsen tager udgangspunkt i rollen som agil coach, i praksis. Dette stiller krav til deltagernes erfaring fra praksis. For at kunne deltage i uddannelsen er det derfor en forudsætning at:
– Du har mindst 1 års erfaring som Agile Coach eller Scrum Master
– Du har en Scrum Master I Certificering hos Scrum.org eller Scrum Alliance

Har du tilsvarende erfaringsniveau fra lignende stillinger – eksempelvis en Product Owner eller som Projektleder/leder på vej mod rollen som Agil Coach – så kontakt os for at høre nærmere.

Praktiske oplysninger

Bemærk: Uddannelsen foregår som udgangspunkt fysisk, men overgår til virtuelt såfremt dette er nødvendigt til denne tid. Vi afholder forløbet i små hold på max 8 deltagere.

Alle dage starter undervisningen kl. 09:00 og slutter kl. 16:30. Der vil være et let morgenmad fra kl. 08:30.

Inden dit kursus: Online introduktion til Agile og Scrum

Vi har samlet vores dygtige undervisere i Danmarks første, gratis online introduktionskursus i Agile og Scrum. Via i en række moduler sikrer vi, at du får en grundlæggende forståelse for Agile og Scrum. Du kan med fordel se dette introduktionskursus igennem, inden du deltager på et af vores kurser, da dette vil sikre et endnu højere udbytte af dit kursus.

Se kurset her

Intro til Agile og Scrum
Forberedelse til dit kursus

Vi har samlet vores dygtige undervisere i Danmarks første, gratis online introduktionskursus i Agile og Scrum.

Du kan med fordel se dette introduktionskursus igennem, inden du deltager på et af vores kurser, da dette vil sikre et endnu højere udbytte af dit kursus.

Se kurset her