Del denne histore, vælg din platform!

I årets første afsnit, kaster Martin og Tore sig over den strømning, inden for Agile, som ønsker at vender tilbage til essensen af, hvad det vil sige at arbejde agilt. I kontrast til store komplicerede skaleringsrammeværk, som eks. SAFe, er denne trend kendetegnet ved, at man forsøger at skære helt ind til benet, og man fokuserer på nogle få, centrale principper.

I afsnittet tages der udgangspunkt i Modern Agile og Heart of Agile som eksempler på denne trend, og værterne diskuterer b.la. anvendeligheden af enkle principper ift. rammeværk og metoder. De perspektiverer i forhold til Det Agile Manifest, og ser også på, hvordan deres egne principper i Ugilic relaterer sig til den nye tendens.

Links til de omtalte alternativer:
modernagile.org/
heartofagile.com/

Image credit: Unsplash.com

Leave A Comment