Velkommen til Danmarks agile powerhouse

Ugilic er en moderne netværksvirksomhed for udvalgte konsulenter med spidskompetencer og passion for Agile forandringsledelse. Vi bygger vores egen virksomhed på de samme principper, som vi rådgiver vores kunder til at adoptere, og vi gør vores bedste for at skabe det rigtige miljø for de mest talentfulde mennesker i Danmark. Vi er på en konstant rejse, som aldrig slutter. Vi lærer noget nyt hver dag og vi er ikke bange for at udfordre status quo.

Mød vores team

  1. Before
  2. After

  Martin Ellemann Olesen

  — Agile Leadership Coach

  15 års erfaring med Agile forandringsledelse. Brænder for at hjælpe organisationer med at opnå større effektivitet og arbejdsglæde.

   

  1. Before
  2. After

  Martin Vinther

  — Agile Consultant & Trainer

  10 års erfaring med Agile ledelse og udvikling. Sætter formål, transparens og mennesker i centrum og skaber rammerne for at virksomheder kan udnytte det fulde potentiale

  1. Before
  2. After

  Brian Søgaard

  — Agile Coach

  Erfaren Agile coach med 15 år i it-branchen. Brænder for at hjælpe ledere og teams med at skabe succes ved brug af agile metoder, til gavn for både medarbejdere, kunder og bundlinje.

  1. Before
  2. After

  Per Beining

  — Agile Wrangler, Trainer & Coach

  Over 15 års erfaring med at hjælpe teams, afdelinger og ledere igennem forandringer med afsæt i det Agile Mindset. Fokus på Krav, værdiskabelse og holdånd. Jeg elsker at formidle min viden, og omsætte den til praktisk anvendelse.

  1. Before
  2. After

  Kristian Haugaard

  — Agile Consultant & Trainer

  10 års erfaring med Scrum og Agile. Vil gerne huskes for to ting: 1) forbedrede andre menneskers arbejdsliv, og 2) gjorde det med branchens bedste. Fokuserer primært på tranformationer på enterprise niveau, og anlægger en udpræget pragmatisk og holistisk tilgang for at få Agile til at virke.

  1. Before
  2. After

  Tore Nielsen

  — Agile Consultant

  Brænder for at skabe organisationer, hvor mennesker kan udfolde deres potentiale og gøre en forskel. Ved hjælp af agile metoder, formålsdrevet ledelse og fokus på innovation, kan vi skabe fremtidens måde at arbejde på og sammen udrette store ting. Tror på at formål, holdånd og indre motivation er nøglen til succesfuld og vedvarende forandring.

  1. Before
  2. After

  Rikke Thomsen Kornby

  — Agile Consultant
  1. Before
  2. After

  Søren Hjelholt

  — Agile Consultant

  1. Before
  2. After

  Henrik Kjær Hansen

  — Agile Consultant

En 360 graders tilgang til Agile

Der skal som regel mere end Agile og Scrum til, for at få Agile og Scrum til at virke. Særligt hvad angår Scrum, som er en meget simpel ramme (et framework) der ofte rammer virkeligheden hårdt. En succesfuld transformation eller tilpasning kræver derfor en hel del pragmatisme og holisme, dog uden at gå på kompromis med de væsentligste principper. Denne balancegang kan være en udfordring, og man må gå iterativt frem.

Ugilic tilbyder ydelser indenfor disse tre hovedområder:

 •  Organisationsudvikling

  Man kan ikke ændre et system ved kun at ændre dele af systemet. For at få Agile til at virke, skal man i første omgang komme til den erkendelse, at det handler om mere end blot indførelse af en række teknikker og værktøjer i IT-afdelingen, hvorefter hyperproduktive teams på magisk vis vokser frem af mørket. Med Ugilics gennemprøvede transformationsmodel, går vi systematisk og struktureret frem og forankrer indsatsen dybt og på tværs i organisationen. Vi skaber sammenhæng mellem både organisationsniveauer og fagområder, ved at involvere og engagere de rigtige mennesker. Når Ugilic har eksekveret og forladt kunden (i overensstemmelse med en klart defineret exit-strategi) skal alle initiativer kunne leve videre på egen hånd. Og dermed har vi opfyldt det det altoverskyggende mål: at skabe varig forandring.

 •  Teamudvikling

  Agile (og Scrum) handler først og fremmest om at få selv-organiserede, krydsfunktionelle teams til at fungere optimalt. Og det gælder ikke kun teams som udvikler software. At få et team til at fungere optimalt er svært og kompliceret, og der skal mere til end hvad man kan læse sig til i en bog. Ugilics team coaches kan relativt hurtigt lære et Scrum team de basale teknikker og få det i gang med Scrum. Herfra må team og coach så iterere sig frem til vejen mod succes – og den kender man først når man har gået den…

 •  Kurser

  Konsulenterne i Ugilic er erfarne og passionerede undervisere og tilbyder en række kurser i samarbejde med Agile Akademiet. Kurserne kan betragtes som en tur i laboratoriet, hvor teorierne kan forklares, udfordres, afprøves og forstås.

  For en oversigt over kurser henvises til

  Agile Akademiet